ເປັນຫຍັງຕ້ອງເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແບບລູກປະສົມ Online+Offline

ການປະສົມປະສານໃນການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍທັງອອນລາຍ ແລະ ອອບລາຍ ແມ່ນທາງອອກທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳລັບຄົນລາວເຮົາ ແລະບາງຄົນອາດມີຄຳຖາມໃນໃຈວ່າ ຢາກເຮັດອອນລາຍ 100% ແລະບາງຄົນວ່າຢາກເຮັດອອບລາຍ 100% ຕ່າງຄົນຕ່າງຄວາມຄິດ.
ແຕ່ມືນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະມາຂໍຍົກບາງເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງຕ້ອງປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງອອນລາຍ ແລະ ອອບລາຍ:

ອອນລາຍ 100% ສຳລັບປະເທດເຮົາຍັງເປັນໄປໄດ້ຍາກ ເພາະວ່າ ຫຼາຍບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍຍັກໃຫຍ່ທີ່ມາລົງທືນເປີດສາຂາໃນລາວ ຍັງບໍ່ທັນມີການໃຫ້ບໍລິການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າອອນລາຍຜ່ານລະບົບເວບໄຊ ຫຼື ແອບພິເຄຊັນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາພັດທະນາມັນບໍ່ໄດ້ ແຕ່ເນື່ອງຈາກກຳລັງຊື້ຜ່ານຊ່ອງອອນລາຍຍັງບໍ່ທັນສູງ ແລະຄ່າຂົນສົ່ງຜ່ານໄປສະນີດ່ວນ EMS ກໍ່ຍັງສູງ ເປັນອຸປະສັກ ແກ່ການກະຈາຍສິນຄ້າໃນຮູບແບບອອນລາຍ ແລະສ່ວນໃຫຍ່ຈາກປະສົບການສ່ວນໂຕ ກໍ່ລະນີ້ຢູ່ຕ່າງແຂວງ ຕ່າງເມືອງ ບໍ່ມີສາຂາຮອງຮັບ ຕ້ອງໄດ້ໂທສັ່ງສິນຄ້າ ຫຼື ສັງຜ່ານ Social ຕ່າງ ໃຫ້ທີມງານທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງສາຂາຊ່ວຍຊື້ໃຫ້ ແລ້ວຝາກນຳລົດໂດຍສານ ຄ່າຂົນສົ່ງມັນຈະຖືກກວ່າຝາກທາງໄປສະນີດ່ວນ EMS ຫຼາຍເທົ່າ ແລະອີກໜື່ງເຫດຜົນ ກໍ່ລະນີຈັດປະຊຸມອອນລາຍຜ່ານລະບົບ Webina ຜູ່ຈັດກໍ່ຕ້ອງນຳໃຊ້ລະບົບ Internet ຄວາມໄວ້ສູງ ເຊັນລະບົບ Net ສາຍໃຍແກ້ວ ຄວາມໄວ້ຕ່ຳສຸດທີ່ຮອງຮັບໃນການຈັດສຳມະນາອອນລາຍ 2M ຂື້ນໄປ ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີການສະດຸດ ຫຼື ຄ້າງໃນເວລາສຳມະນາອອນລາຍ ແລະຄິດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສະເພາະ Net ສາຍ ກໍ່ຈະຕົກປະມານ 300,000 ກີບ/ເດືອນ ແລະຄໍາຖາມສຳລັບຄົນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດໃໝ່ ຍັງບໍ່ມີລາຍໄດ້ ທ່ານພ້ອມບໍ່ທີ່ຈະແບກຮັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບ້ວງນີ້.

ອອບລາຍ 100% ສາມາດເຮັດໄດ້ ເພາະມີຫຼາຍຄົນກາຍເປັນເສດຖີເງິນລ້ານຍ້ອນການເຮັດແບບອອບລາຍ ແຕ່ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າເອງ ມີເວລາຈຳກັດ ຕ້ອງແບກຫາບພາລະຄອບຄົວ ຊ່ວຍເມັຍດູແລລູກນ້ອຍ ເນື່ອງຈາກເມັຍຜິດກຳບໍ່ທັນແຂງແຮງ ຕ້ອງດູແລພໍ່ເຖົ້າອາຍຸ 92 ປີ ທີ່ປ່ວຍໂຊຄື່ງອຳມະພາດ ແລະມີຄວາມຈຳກັດໃນເງິນທືນທີ່ຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເດີນທາງໄປສະປອນເຊີຜູ່ມຸ້ງຫວັງ ຢູ່ຕ່າງມືອງຕ່າງແຂວງ ເປັນຕົ້ນ: ຄ່າລົດ, ຄ່າກິນ, ຄ່າບ້ານພັກ ເປັນຕົ້ນ ກໍ່ເລີຍເລືອກເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແບບລູກປະສົມ ເວົ້າງ່າຍໆ ຖ້າຈະອອກເດີນທາງໄປສະປອນເຊີ ຜູ່ມຸ້ງຫວັງທີ່ຢູ່ຕ່າງຖິ່ນ ຜູ່ມຸ້ງຫວັງກໍ່ຕ້ອງຮູ້ຈັກເຮົາດີໃນລະດັບໜື່ງ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕເຮົາລະດັບໜື່ງ ໂດຍຜ່ານເຄື່ອງມືອອນລາຍທີ່ເຮົາໃຊ້ເປັນຕົ້ນ Website/blog, Facebook Timeline, Fanfage, Line, YouTube…ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທັງ 2 ຝ່າຍເວລາພົບກັນ ລົມກັນແລ້ວຕ່າງຝ່າຍບໍ່ເກີດຄວາມອືດອັດໃຈ ເພາະຮູ້ຈຸດປະສົງກັນດີແລ້ວໃນການນັດພົບກັນ ແລະໂອກາດປິດສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດກໍ່ຈະສູງຂື້ນກວ່າເກົ່າ.

ການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ລິດລາຍຊື່ ມີຄ່າດັ່ງທອງຄຳ ແນ່ນອນວ່າໃນໂລກເຄືອຂ່າຍແບບອອບລາຍ ລາຍຊື່ເຮົາອາດມີວັນໝົດໄດ້ ແລະນີ້ແມ່ນປັນຫາຫຼັກທີ່ຫຼາຍໆນັກທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍໄປຕໍ່ບໍ່ໄດ້ຍ້ອນລາຍຊື່ໝົດ ບໍ່ຮູ້ຈະຊວນໃຜອີກແລ້ວ ແຕ່ໃນທາງກັບກັນບົນໂລກອອນລາຍ ລາຍຊື່ບໍ່ມີວັນໝົດ ທ່ານສາມາດຫາລາຍຊື່ໄດ້ຈາກລະບົບ Sale Funnel ຂອງທ່ານໄດ້ ຫຼືຫາຜ່ານໂລກ Socail ກໍ່ໄດ້.

ແຕ່ຈະດີກວ່າບໍ່ຖ້າປະສົມປະສານລະຫວ່າງ 2 ລະບົບນີ້ ໂດຍໃຊ້ລະບົບອອນລາຍໃນການສ້າງສາຍສຳພັນຫາລາຍຊື່ຜູ່ມຸ້ງຫວັງ ນໍາສະເໜີໂອກາດທາງທຸລະກິດ ແລະປິດການຂາຍ ປິດການສະໝັກເປັນຮຸ້ນສ່ວນທຸລະກິດຜ່ານລະບົບອອນລາຍເລີຍ ຫຼືໃຊ້ວິທີສ້າງສາຍສໍາພັນຫາລາຍຊື່ຜູ່ມຸ້ງຫວັງຜ່ານລະບົບອອນລາຍ ແລ້ວດຳເນີນການນັດໝາຍຜູ່ມຸ້ງຫວັງ ເພື່ອນໍາສະເໜີໂອກາດທາງທຸລະກິດ ແລະປິດການຂາຍ ປິດການສະໝັກເປັນຮຸ້ນສ່ວນທຸລະກິດໃນແບບອອບລາຍ ແລ້ວນຳຮຸ້ນສ່ວນໃໝ່ ຫຼືເພື່ອນຮ່ວມທິມໃໝ່ ເຂົ້າຮຽນຮູ້ວິທີເຮັດທຸລະກິດຜ່ານລະບົບອອນລາຍ ຄູ່ກັບ ລະບົບອອບລາຍ ຫຼືຮອບປະຊຸມຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດ ແລະອີກຂໍ້ດີໃນການເຄື່ອນທີມງານ ເຂົ້າລະບົບການຮຽນຮູ້ຕາມລອບປະຊຸມຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດ ມັນຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂປິ່ນປົວ ນັກທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍອອນລາຍ ທີ່ມີ ພູມຕ້ານທານທີ່ຕ່ຳຕໍ່ພະຍາດແນວຄິດ ທັດສະນະຄະຕິ ຫຍໍ້ທໍ້ ຖອດໃຈ ລົ້ມເລີກງ່າຍ ຫຼື ການຍ້າຍບໍລິສັດໃໝ່ເລື້ອຍໆ ພຽງໄດ້ຍິນຄຳຊັກຊວນ ວ່າບໍລິສັດນີ້ ແຜນການຕະຫຼາດເຮັດໄດ້ງ່າຍກວ່າ ຈ່າຍຫຼາຍກວ່າລົງທືນຕໍ່າກວ່າ ລວຍໄວກວ່າ, ເພາະພວກເຂົາເລົ່ານັ້ນ ຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈທາດແທ້ຂອງທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ຈະໄດ້ສໍາຜັດບັນຍາກາດອັນໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ເຕັມໄປດ້ວຍແຮງບັນດານໃຈ ໄຟແຮງຄວາມປາດຖະໜາ ໄດ້ມີເພື່ອນໃໝ່ໆເກີດຂື້ນ ມີມິດຕະພາບ ແລະຄວາມປະທັບໃຈດີດີເກີດຂື້ນ ໄດ້ພົບກັບຜູ່ນຳທີ່ເຂົາປະສົບຜົນສຳເລັດມີລາຍຮັບຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານຕໍ່ເດືອນຂື້ນໄປ ແລະມັນຈະສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ພວກເຂົາໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ ຢ່າງບໍ່ມີສິ່ງໃດຈະຢຸດພວກເຂົາໄດ້ ທັງໝົດນີ້ແມ່ນທັດສະນະແນວຄິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແຕ່ຖ້າມັນມີປະໂຫຍດຕໍ່ທ່ານ ກໍ່ຢ່າລືມນຳເອົາໄປໝູນໃຊ້ ໃນບໍລິສັດຂອງທ່ານ ອົງກອນຂອງທ່ານ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຜ່ານ Inbox
ສາມາດສອບຖາມ ຜ່ານ WhattsApp