ບົດຄວາມລ່າສຸດ

ການຂາຍ

ການຕະຫຼາດອອນລາຍ

ການສ້າງທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ

ວິທີເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍອອນລາຍ

ເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍອອນລາຍຖ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈຕາຍລູກດຽວ

ມີຄວາມຈິງຢູ່ຢ່າງໜື່ງ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈກ່ອນ ການທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນທຸລະກິດໃດໆກໍ່ຕາມ ທ່ານຕ້ອງຮູ້ກັບທຸລະກິດນັ້ນກ່ອນ ທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍອອນລາຍກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ຖ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈຕາຍລູກດຽວ

ທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍອອນລາຍ ແລະອອບລາຍ

ເປັນຫຍັງຕ້ອງເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແບບລູກປະສົມ Online+Offline

ການປະສົມປະສານໃນການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍທັງອອນລາຍ ແລະ ອອບລາຍ ແມ່ນທາງອອກທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳລັບຄົນລາວເຮົາ ແລະບາງຄົນອາດຢາກເຮັດອອນລາຍ 100% ແລະກໍ່ມີບາງຄົນວ່າຢາກເຮັດອອບລາຍ 100%

ເຄັດລັບການປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ

8 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານຄວນເຂົ້າໄປທີ່ເຊັນເຕີ

ມີຫຼາຍເຫດຜົນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານລົ້ມເຫຼວ ແຕ່ມີໜື່ງເຫດຜົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານປ່ຽນແປງ ຖ້າຫາກມືນີ້ທ່ານກຳລັງກຽດຄ້ານ ແລະເລີ່ມມີທັດສະນະຂະຕິ “ບໍ່ຢາກເຂົ້າໄປ Center ຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ກັບຄຳຖາມທີ່ວ່າເປັນຫຍັງເຮົາຕ້ອງໄປ”

ເຄັດລັບການປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ

ຢາກເປັນຄົນສຳເລັດ ຕ້ອງກ້າປ່ຽນແປງໂຕເອງ

ການທີ່ຄົນຄົນໜື່ງຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃໜ້າທີ່ການງານ ຫຼືອາຊິບໃດໆ ກໍ່ຕາມທ່ານເຄີຍເຫັນ ເຄີຍສັງເກດບໍວ່າ ພວກເຂົາເລົ່ານັ້ນລ້ວນແຕ່ມີບຸກຄະລິກທັງພາຍນອກ ແລະພາຍໃນ ມີທັດສະນະ ແລະພາວະຄວາມເປັນຜູ່ນຳສູງ.

ສື່ສານເປັນເຫັນເງິນລ້ານ

  ໃນປັດຈຸບັນມີນັກທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ເຫັນມາໃຊ້ ໂລກອອນລາຍ ໂລກ Socail ໃນການຊອກຫາລາຍຊື່ຜູ່ມຸ້ງຫວັງ ກັນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກພະລັງໂລກອອນລາຍ ໂລກ Socail ມັນສາມາດ ເຂົ້າເຖິງຜູ່ຄົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນເວລາດຽວກັນຢ່າງວ່ອງໄວທັນສະໄໝ. ແຕ່ກໍ່ມີຫຼາຍຄົນຕາຍຍ້ອນຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນທາດແທ້ຂອງທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ຫຼືຕາຍຍ້ອນຄວາມໂລບເຫັນແກ່ໂຕ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດ ເຫັນໄດ້ຈາກຄຳໂຄສະນາເຊີນຊວນໃນໂລກອອນລາຍ ອາຊິບເສີມລາຍໄດ້ດີສາມາດເຮັດວຽກຈາກບ້ານໄດ້ ພຽງສະມັກເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດ ແລະໂປໂມດຜ່ານຊື່ອອນລາຍຕ່າງໆກໍ່ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ງ່າຍໆ

ສອນສ້າງເວບໄຊດ້ວຍ WorPress

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຜ່ານ Inbox
ສາມາດສອບຖາມ ຜ່ານ WhattsApp