ການຂາຍ

ການຕະຫຼາດອອນລາຍ

ການສ້າງທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ

10 ຕ້ອງຮູ້ ເມື່ອຖືກອັບລາຍຖີ້ມໃນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ

ຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຮັບການສະປອນເຊີ້ເຂົ້າມາຮ່ວມທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍໂດຍອັບລາຍຜູ່ໜ້າຮັກ ແລະແສນດີ ແຕ່ຢູ່ດີດີກໍ່ຫາຍໂຕເຂົ້າກ້ອນເມກ ແລະປ່ອຍໃຫ້ດາວລາຍຜູ່ຖືກສະປອນເຊີເຂົ້າມາທີ່ເປັນຄົນໃໝ່…

ວິທີເລືອກສິນຄ້າໃນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ

ທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍເລືອກສິນຄ້າເປັນເຫັນອານາຄົດ

ສຳລັບຄົນເປັນມືໃໝ່ໃນການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ມັກຈະມີເປັນຫາໃນການເລືອກສິນຄ້າ ມາຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ ຫຼືສ້າງອົງກອນຜູ່ບໍລິໂພກ ເພາະບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍສ່ວນໃຫຍ່ ຈະມີສິນຄ້າໃຫ້ເລືອກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ…

ເຫດຜົນທີ່ນັກທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍລົ່ມເຫຼວ

8 ເຫດຜົນຫຼັກທີ່ນັກທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍລົ່ມເຫຼວ

8 ເຫດຜົນຫຼັກທີ່ນັກທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍລົ້ມເຫລວ: ເລືອກບໍລິສັດຜິ; ບໍ່ມີລາຍໄດ້ ແລະ ແຫຼ່ງລາຍຮັບອື່ນທີ່ພຽງພໍ; ມອງຂ້າມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຜງ ; ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຍ້ອນຕົວເຮົາເອງ; ຂາດທີ່ປືກສາທີ່ດີ…

ວິທີເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍອອນລາຍ

ໄຂປັນຫາການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ Ofline & Online ແບບໃດດີ ກວ່າກັນ

ກາຍເປັນຫາແບ່ງພັກແບ່ງພວກສຳລັບ ກຸ່ມຄົນທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແບບ Offline & ກຸ່ມຄົນທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແບບ Online ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຢາກຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງຕ້ອງແບ່ງແຍກ…

sattaya xomchanh

ຢາກເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍອອນລາຍ 100% ແຕ່ໃຊ້ກົດ 80/20 ສຳເລັດໄວກ່ອນ

ປັດຈຸບັນມີນັກທຸລະກິດກິດເຄືອຂ່າຍຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ກຳລັງມີຄວາມມຸ້ງຫວັງທີ່ຈະກ້າວໄປຕາມຄວາມຝັນຂອງຕົວເອງ ບາງຄົນກະປະສົບຜົນສຳເລັດ ບາງຄົນກະຢູ່ທືນ ບາງຄົນກະຂາດທືນ (ລົ້ມເຫຼວ)…

ສອນສ້າງເວບໄຊດ້ວຍ WorPress

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຜ່ານ Inbox
ສາມາດສອບຖາມ ຜ່ານ WhattsApp