ຢາກເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍອອນລາຍ 100% ແຕ່ໃຊ້ກົດ 80/20 ສຳເລັດໄວກ່ອນ

sattaya xomchanh
ປັດຈຸບັນມີນັກທຸລະກິດກິດເຄືອຂ່າຍຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ກຳລັງມີຄວາມມຸ້ງຫວັງທີ່ຈະກ້າວໄປຕາມຄວາມຝັນຂອງຕົວເອງ ບາງຄົນກະປະສົບຜົນສຳເລັດ ບາງຄົນກະຢູ່ທືນ ບາງຄົນກະຂາດທືນ (ລົ້ມເຫຼວ) ແລ້ວຕ້ອງເກັບ ຄວາມຝັນຢາກມີອິດສະລະພາບທາງການເງິນ ແລະ ເວລາ ຫຼື Passive Income ຫຼື ຢ່າງເປັນຄົນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດ ມີເງິນຄຳ ລຳລວຍເປັນເສດຖີ ເກັບທັງໝົດນີ້ ເຂົ້າຕູ້ໄວ້ ແລ້ວມາເລີ້ມໃໝ່ກັບອາຊິບປະຈຳ ເຊັ່ນ: ພະນັກງານບໍລິສັດຕ່າງໆ, ພະນັກງານໂຮງແຮມ, ພະນັກງານຮ້ານອາຫານ…
ແລ້ວໂຕທ່ານເດ ກຳລັງຢູ່ໃນພາວະແບບນີ້ບໍ່?

ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ສັດຕະຍາ ຊົມຈັນ
ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສ້າງ Blog Sattaya.net ຂື້ນມາເພື່ອແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ປະສົບການໃນການ ຕະຫຼອດຮອດເຕັກນິກ ແລະ ເຄັດລັບການດຳເນີນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ທີ່ຈະຊ່ວຍປ່ຽນຜົນລັບໃນການດຳເນີນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍໃຫ້ດີຂື້ນ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ບໍລິສັດໃດກໍ່ຕາມ ໂດຍທ່ານຈະໃຊ້ Internet ເປັນເຄື່ອງມືໃນການສ້າງຜົນລັບ.

ແຕ່ຂໍອອກໂຕກ່ອນເດີ ກັບການໂຕແຍ້ງຖົງຖຽງກັນວ່າ ອອນລາຍດີກວ່າ ອອບລາຍ ຫຼື ອອບລາຍ ດີກວ່າ ອອນລາຍ ມັນເປັນປັນຫາໂລກແຕກ ເພາະມີຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ໃຊ້ວິທີເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແບບອອບລາຍ ກາຍເປັນເສດຖີ ກໍ່ມີຫຼວງຫຼາຍ ແລ້ວເຂົາກໍ່ຈະບອກວ່າການສ້າງທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແບບອອນລາຍຂາດຄວາມໝັ້ນຄົງ ເຫັນຜົນລັບຊ້າ ແລະ ອີກດ້ານໜື່ງ ຄົນທີ່ໃຊ້ວິທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ ເຄືອຂ່າຍຮູບແບບໃໝ່ ແບບອອນລາຍ ແລ້ວປະສົບຜົນສຳເລັດລ້ຳລວຍມີເງິນມີຄຳ ກໍ່ມີຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນດຽວກັນ ກໍ່ຈະບອກວ່າ ອອບລາຍບໍ່ດີ ເມື່ອຍ ຕ້ອງອອກໄປຊວງຄົນ ຕ້ອງໃຊ້ຕົນທຶນຫຼາຍ ສາລະພັດນານາປະການ ແຕ່ມື້ນີ້ ແທນທີ່ຈະເລືອກໃຊ້ວິທີໃດວິທີໜື່ງ ອອບລາຍ ຫຼື ອອນລາຍ ເປັນຫຍັງເຮົາບໍ່ມາປະສົມປະສານປະຍຸກໃຊ້ 2 ວິທີນີ້ ເຂົ້າກັນ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ພະລັງທະສິຄູນ ໃນການສ້າງຜົນລັບຈາກທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍທີ່ເຮົາກຳລັງດຳເນີນຢູ່ນີ້.

ເຮົາຈະມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບແນວທາງການດຳເນີນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແບບ 80/20
80% ຄືການເລືອກນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນໂລກ Internet ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເຮັດວຽກແທນເຮົາແບບອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ການເຮັດການຕະຫຼາດອອນລາຍຜ່ານ Internet ນັ້ນເອງ.

ເຫດຜົນທີ່ເລືອກໃຊ້ Internet ສູງເຖິງ 80% ນັ້ນ ກໍ່ເພາະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສ້າງຜົນລັບ ຈາການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍໂຕໜື່ງ ຢ່າງກ້າວກະໂດດ ເມື່ອປຽບທຽບກັບການລົງທືນລົງແຮງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດແບບອອບລາຍ ແລະ ມັນຈຶ່ງເປັນແຮງບັນດານໃຈ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມາແບ່ງປັນສິ່ງດີດີໃຫ້ບັນດາທ່ານ ທີ່ມີຄວາມຄິດ ມີເປົ້າໝາຍດຽວກັນກັບຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ຄືການຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂື້ນ ມີອິດສະລະພາບທາງການເງິນ ແລະ ເວລາ ຫຼື Passive Income ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນສືກສາສິ່ງຕ່າງໆນີ້ໄດ້ ຈາກ Blog Sattaya.net ນີ້ໄດ້ ເພື່ອກຳຈັດປັນຫາຫຼັກອັນສໍາຄັນຂອງນັກທຸລະກິດ ເຄືອຂ່າຍ ຄື: ການຖືກປະຕິເສດ ນັ້ນເອງ.

ການທີ່ຈະສ້າງທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍໃຫ້ມີອົງກອນຂະໜາດໃຫຍ່ ໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວນັ້ນ ມັນຈຳເປັນຕ້ອງເຕີມເຕັມດ້ວຍ 20% ທີ່ຍັງເຫຼືອ ກະຄືການດຳເນີນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແບບອອບລາຍນັ້ນເອງ ບາງຄົນຄິດອາດຄິດວ່າເປັນຫຍັງບໍ່່ໃຊ້ລະບົບອອນລາຍ 100% ເລີຍ ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າຫົວໃຈຫຼັກຂອງທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ຄືການສ້າງສຳພັນທີ່ດີກັບຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ບັນຍາກາດໃນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແບບອອບລາຍ ເຊັ່ນ: ຮອບການປະຊຸມ ການແບ່ງປັນເຄັດລັບຄວາມສຳເລັດຕ່າງໆ ຫຼື ການສ້າງແຮງບັນດາໃຈຜ່ານຄອດຝືກອົບຮົມຕ່າງໆ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ອົງກອນຂອງທ່ານ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ.

ບໍ່ຕ້ອງເກັ່ງຄອມພິວເຕີ ກໍ່ສາມາດເຮັດອອນລາຍໄດ້
ການທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນດຳເນີນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແບບອອນລາຍນັ້ນ, ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນວ່າມີຄວາມຮູ້ທັກສະສູງໃນການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ການຂຽນໂປແກຣມຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: PHP, HTML, CSS3…ຫຼື ຕ້ອງຈ້າງຄົນຂຽນເວບໄຊໃນລາຄາຫຼາຍລ້ານກີບ ທ່ານຄິດຜິດ ພຽງທ່ານຮູ້ນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີຂັ້ນພື້ນຖ້ານ ເຊັ່ນ: ເປິດ ປິດ, ນຳໃຊ້ Mouse, ພິມບົດຄວາມຜ່ານແປ້ນພິມຄອມພິວເຕີ, ນຳໃຊ້ Internet ຂັ້ນພື້ນຖານ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າເບິ່ງເວບໄຊຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ www.kapook.com ສະຫຼຸບງ່າຍ ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ທັກສະຄວາມຮູ້ທີ່ຈະມາດຳເນີນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແບບອອນລາຍນັ້ນ ມັນຕ້ອງມີລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານຄອມພິວເຕີສູງປານໃດ ພຽງທ່ານຮູ້ນຳໃຊ້ Word ຂັ້ນພື້ນຖານກໍ່ໂອເຄແລ້ວ ໃນການເລິ່ມຕົ້ນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແບບອອນລາຍ ເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ລອງເຮັດມາແລ້ວ ທຸກເຄື່ອງມືທີ່ຈະມາໃຊ້ໃນການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍອອນລາຍນັ້ນ ພຽງແຕ່ທ່ານມີຄວາມຕັ້ງໃຈຈະຮຽນຮູ້ນຳໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ ຄວາມສຳເລັດກໍ່ຈະເກີດກັບໂຕທ່ານ.
ທຸກຄວາມຮູ້ ປະສົບການ ຂ້າພະເຈົ້າຈະແບ່ງປັນລົງໄປໃນ Blog Sattaya.net ທ່ານສາມາດແລກປ່ຽນສືກສາ ເບິ່ງໄດ້ຈາກທີ່ນີ້ www.sattaya.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຜ່ານ Inbox
ສາມາດສອບຖາມ ຜ່ານ WhattsApp