ເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍອອນລາຍຖ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈຕາຍລູກດຽວ

ວິທີເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍອອນລາຍ
ມີຄວາມຈິງຢູ່ຢ່າງໜື່ງ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈກ່ອນທີ່ຈະລົງມືເຮັດທຸລະກິດໃດໆກໍ່ຕາມ “ຖ້າທ່ານບໍ່ຮູ້ຈິງກຽວກັບທຸລະກິດທີ່ທ່ານຈະລົງມືເຮັດນັ້ນ ທ່ານບໍ່ມີທາງສຳເລັດແນ່ນອນ” ເລື່ອງນີ້ເປັນຄວາມຈິງ 1,000% ແລະ ທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍກໍ່ເຊັ່ນກັນ ເພາະໂຕຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ເຄີຍເຫັນຄົນໃດ ທີ່ລອງເຮັດເຫຼັ້ນໆເບິ່ງ ຫຼື ເຮັດແບບເຄິ່ງໆກາງໆ ເຮັດແບບງົມເຂັມໄປ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄວາມໃຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຈະໄດ້ຜົນລັບທີ່ດີ ປະສົບຜົນສຳເລັດຈັກຄົນເລີຍ.

ບົດຄວາມນີ້ ຈະເປັນການປູພື້ນຖານສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍອອນລາຍ ແມ່ນຫຍັງ ແລ້ວຈຸດປະສົງຂອງການໃຊ້ Internet ເປັນເຄື່ອງມື ມັນຈະເຮັດແນວໃດ ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດຂອງເຮົາເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ແນວໃດແດ່…

ກ່ອນໜ້ານີ້ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຂຽນບົດຄວາມ ສຳລັບຜູ່ເລີ່ມຕົ້ນແບບມືໃໝ່ສຸດໆເອົາໄວ້ທີ່ນີ້ ໂດຍທ່ານຄວນທີ່ຈະເຂົ້າໄປສືກສາມັນກ່ອນ ສ່ວນບົດຄວາມນີ້ຈະເປັນການປູທາງໄປສູ່ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືອອນລາຍ ຫຼາຍຮູບແບບທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກຳລັງໃຊ້ມັນ ຂະຫຍາຍອົງກອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນຕອນນີ້ ແລະ ທ່ານເອງກໍ່ຄວນສືກສາວິທີການນຳໃຊ້ບັນດາເຄື່ອງມືເລົ່ານີ້ ເພາະການຕະຫຼາດໃນໂລກອອນລາຍກໍ່ຄືການໃຊ້ເຄື່ອງມືເປັນໂຕເສີມແຮງ ແລະເຮັດໃຫ້ມັນເຮັດງານແທນເຮົາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ພື້ນຖານການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍອອນລາຍ

ຖ້າຕອນນີ້ທ່ານກຳລັງມີແນວຄິດ ທີ່ຈະຊຸ່ມຕິດຕໍ່ ສອບຖາມ Inbox Facebook ຫຼື Line, Wechat, WhatsApp…ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມຊັກຊວນມາເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດ ຫຼືຂາຍຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າແນະນຳຈາກໃຈດ້ວຍຄວາມຫວັງດີວ່າໃຫ້ລືມມັນໄປກ່ອນ ເພາະມັນເປັນການສ້າງຄວາມລຳຄານໃຫ້ຜູ່ອື່ນ ຫຼື ການ Spam ນັ້ນເອງ ແລະທ່ານເອງກໍ່ຈະເສຍເວລາ ເສຍຊື່ສຽງ ເສຍຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືອີກຕ່າງຫາກ ເຖິງແມ່ນວ່າຕອນນີ້ທ່ານອາດກຳລັງເລີ່ມຕົ້ນກໍ່ຕາມ ທ່ານກໍ່ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຂໍ້ນີ້.
ໜ້າທີ່ຂອງເຮົາກໍ່ຄືການສ້າງຖານທີມງານໃໝ່ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືອອນລາຍ…ເປັນແນວໃດຟັງແລ້ວຮູ້ສືກດີໃນໂຕເລີຍແມ່ນບໍ່ ແລະ ມັນຈະສຸດຍອດ…ກວ່ານັ້ນອີກ ຖ້າມີຄົນຕິດຕໍ່ເຂົ້າມາຂໍເຂົ້າຮ່ວມເປັນຮຸ້ນສ່ວນໃນການເຮັດທຸລະກິດກັບເຮົາ ດ້ວຍໂຕຂອງເຂົາເອງ…
ບໍ່ໄດ້ລະເມີ ເຟີ່ຝັນເດີບັນດາທ່ານ…ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ງ່າຍ!!
ເພາະມັນຕ້ອງເກີດຈາກການເຊື່ອໃຈກັນທັງ 2 ຝ່າຍ ຮູ້ຈັກ ມັກ ໄວ້ວາງໃຈເຊື່ອໃຈກັນກ່ອນ ຈາກນັ້ນຜົນລັບກໍ່ຈະທະຍອຍເກິດຂື້ນ ຊື່ງຈຸດນີ້ຕອງໃຊ້ເວລາ ແລະການລົງທືນຢ່າງແນ່ນອນ ແລ້ວຕ້ອງລົງທືນຫຍັງແດ່? ຢ່າຟ້າວຕັ້ງຄຳຖາມໃຫ້ອ່ານຕໍ່ໄປກ່ອນ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ຕົ໋ວ ຫຼື ຫຼອກລວງທ່ານແນ່ນອນ.

ທຳມະຊາດຂອງຄົນເຮົາຈະບໍ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ຈະບໍ່ເປັນ Partner ກັນ ຫາກບໍ່ຮູ້ຈັກກັນມາກ່ອນ ເລື່ອງນີ້ເປັນພື້ນຖານທີ່ທຸກຄົນກໍ່ຄືຊິຮູ້ຄືກັນ…ຮູ້ແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ! ຊື່ງຈຸດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະມາບອກວິທີການ ວ່າຈະເຮັດແນວໃດແດ່ ຖ້າມື້ນີ້ ທ່ານຍັງ No Name ບໍ່ມີຄົນຮູ້ຈັກ ບໍ່ມີລິດລາຍຊື່ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງການໄປຕໍ່ໃນທຸລະກິດນີ້ ແລະໃຫ້ທ່ານລອງເອົາວິທີ່ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າແນະນຳໄປໃຊ້ເບິ່ງ ແລະ ຕໍ່ໄປມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບ 3 ຄຳທີ່ ນັກການຕະຫຼາດທົ່ວໂລກໃຊ້ກັນ:

Know : ຮູ້ຈັກ

ເຄື່ອງມືທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ຈັກທ່ານນັ້ນມີຢູ່ຫຼວງຫຼາຍໃນໂລກອອນລາຍ ຖ້າບໍ່ນັບ Facebook ແລະ Line ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າທ່ານຮູ້ຈັກມັນເປັນຢ່າງດີ ຢູ່ແລ້ວ ຍົກລະດັບຂື້ນມາອີກນ້ອຍໜື່ງ ມີຄວາມທ້າທາຍເພີ່ມອີກ ເຊັ່ນ: Blog ຫຼື Website ນັ້ນເອງ ແນ່ນອນພໍໄດ້ຍິນວ່າ Blog ຫຼື Website ມັນຕ້ອງແພງ ແລະຮູ້ສືກເຖິງຄວາມຍາກລຳບາກຂື້ນມາທັນທີ ແຕ່ກໍ່ເພາະຈຸດນີ້ແລ້ວຄົນມີ Blog ຫຼື Website ຈື່ງມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ເປັນມືອາຊິບກວ່າຄົນທີ່ໃຊ້ພຽງແຕ່ Facebook ແລະ Line
ຄົນຊິຮູ້ຈັກທ່ານ ແລະເຂົ້າມາໃນພື້ນທີ່ທີ່ເປັນຂອງທ່ານຢ່າງແທ້ຈິງ Blog ເປັນເວທີຂອງທ່ານ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ທີ່ເປັນຕົວທ່ານໄດ້ຢ່າງ 100% ແລະມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວມຄິດຂອງທ່ານດັງຂື້ນ ຊ່ວຍຍົກລະດັບຄວາມເປັນມືອາຊີບທີ່ສູງຂື້ນໃຫ້ແກ່ທ່ານ.
ຖ້າຫາກມືນີ້ທ່ານເປັນຜູ່ນຳ ຫຼື ມີທີມງານແລ້ວ ດາວລາຍຂອງທ່ານຈະໃຊ້ພື້ນທີ່ຂອງທ່ານ Blog ເພື່ອເປັນຈຸດສູນກາງໃນການຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຂົາ ຫຼືຖ້າວ່າມື້ນີ້ທ່ານຫາກໍ່ເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດ ແລະມີພຽງທ່ານຄົນດຽວ ໃຫ້ທ່ານແບ່ງປັນຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ບົນພື້້ນທີ່ Blog ຂອງທ່ານ ແລະທ່ານຈະສາມາດດືງດູດຄົນທີ່ຄິດຄືກັນກັບທ່ານເຂົາມາຫາທ່ານຢ່າງແນ່ນອນ.

Like:

ເມື່ອພວກເຂົາຮູ້ຈັກໂຕຕົນ ແນວຄິດຂອງທ່ານ ພວກເຂົາກໍ່ຈະຫຼົງມັກໃນໂຕທ່ານ ແລະພວກເຂົາກໍ່ຈະເລິ່ມຕິດຕາມທ່ານ ອ່ານບົດຄວາມຂອງທ່ານ ເພາະພວກເຂົາ ຄືຄົນທີ່ມີແນວຄິດເຊັ່ນດຽວກັນ ຫຼືຄ້າຍໆກັບທ່ານ ແລະສຸດທ້າຍກໍ່ຈະເກີດຄຳວ່າ Trust (ໄວ້ວາງໃຈ ເຊື່ອໃຈ) ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

Trust : ໄວ້ວາງໃຈ ເຊື່ອໃຈ

ເມື່ອມີຜູ່ຄົນ ຫຼືຜູ່ມຸ້ງຫວັງຮູ້ຈັກທ່ານ ຊອບພໍໃນໂຕທ່ານ ຈາກການຕິດຕາມໂຕບົດຄວາມຂອງທ່ານແລ້ວ ມັນຈະເກີດຄວາມ ໄວ້ວາງໃຈ ເຊື່ອໃຈ ວ່າຖ້າເຮົາເຮັດທຸລະກິດກັບຄົນນີ້ ຕ້ອງມີໂອກາດສຳເລັດແນ່ນອນ ເພາະຈາກທີ່ໄດ້ອ່ານບົດຄວາມຂອງລາວມັນມີປະໂຫຍດ ມັນໃຫ້ແງ່ຄິດ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະສຸດທ້າຍຖ້າທ່ານນຳສະເໜີໂອກາດທາງທຸລະກິດ ຫຼືຂາຍສິນຄ້າ ແນ່ນອນເຂົາກໍ່ພ້ອມທີ່ຈະຮັບຟັງ ເພາະເຂົາ ຮູ້ຈັກ ຊອບພໍ ໄວ້ວາງໃຈ ແລະເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕທ່ານ ແຕ່ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າເຂົາຈະເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດກັບທ່ານທັນທີໝົດທຸກຄົນ ເພາະທຸກຄົນອາດມີຄວາມພ້ອມບໍ່ຄືກັນ ບາງຄົນອາດບໍ່ມີເງິນທືນ ບາງຄົນອາດບໍ່ມີເວລາ ຫຼືອື່ນໆ ແຕ່ຢ່າງນ້ອຍເຂົາກໍ່ໄດ້ຮັບຟັງສິ່ງທີ່ທ່ານນຳສະເໜີໄປ ແລະວັນໜື່ງຖ້າເຂົາພ້ອມ ແລະເຫັນໂອກາດໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານຢ່າງແທ້ຈິງ ເຂົາຈະກັບມາຫາທ່ານ ເພາະເຖິງເຂົາບໍ່ໄດ້ສະໝັກເຮັດທຸລະກິດກັບທ່ານໃນຕອນນັ້ນ ແຕ່ເຂົາຍັງຕິດຕາມທ່ານ ຕໍ່ໄປ ແລະທ່ານຍັງມີໂອກາດທີ່ຈະເຮັດການຕະຫຼາດເຂົ້າຫາພວກເຂົາເລົ່ານັ້ນໄດ້ອີກແນ່ນອນ ຫຼື ອີກໜື່ງກໍລະນີ ເມື່ອມີໃຜຄົນໜື່ງສະໝັກເຂົ້າມາເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແລ້ວເຂົາປະສົບປັນຫາໃນທຸລະກິດ ຫຼືອາດກຳລັງທໍ້ແທ້ ໝົດກຳລັງໃຈທີ່ຈະໄປຕໍ່ ຈາກນັ້ນບໍ່ຮູ້ຈະເອົາແນວໃດຕໍ່ກັບຊີວິດ ເຂົາຈຶ່ງເຂົ້າມາຄົ້ນຫາວິທີແກ້ໄຂປັນຫາໃນກ Google ແລະແລ້ວກໍ່ໄປພົບກັບບົດຄວາມທີ່ທ່ານຂຽນເອົາໄວ້ໃນ Blog ຂອງທ່ານ ຈື່ງກົດເຂົ້າໄປອ່ານຕໍ່ ແລະເກີດຄວາມປະທັບໃຈກັບບົດຄວາມທີ່ທ່ານຂຽນຂື້ນມານັ້ນ ເພາະມັນມີບາງຢ່າງທີ່ແກ້ໄຂເປັນຫາເຂົາໄດ້ ເຂົາກໍ່ຈະເປີດໃຈຮັບຂໍ້ມູນຈາກ Blog ຂອງທ່ານ ຈາກເນື້ອໃນບົດຄວາມທີ່ທ່ານຂຽນ ແລະໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈກັບຜູ່ທີ່ຂຽນມັນຂື້ນມາ ທັງໆບໍ່ທັນຮູ້ກັນຊ້ຳວ່າຜູ່ທີ່ຂຽນບົດຄວາມນັ້ນແມ່ນໃຜ ແລະແນ່ນອນວ່າຕອນນີ້ເຂົາໄດ້ເຂົ້າມາຍັງພື້ນທີ່ ຫຼື Blog ຂອງທ່ານແລ້ວ…ແລະມີໂອກາດສູງທີ່ຈະອ່ານບົດຄວາມຕໍ່ໆໄປ ເພາະວ່າມັນມີ Link ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນ ລະຫວ່າງບົດຄວາມທີ່ກຳລັງອ່ານ ກັບບົດຄວາມອື່ນໆພາຍໃນ Blog ຂອງທ່ານຈົນເກີດຄວາມສົງໃສວ່າ ໃຜ!ເປັນຄົນຂຽນມັນຂື້ນມາ ຊື່ງໃນໜ້າ Blog ຂອງທ່ານຈະມີຊ້ອງທາງໃນການຕິດຕໍ່ເອົງໄວ້ຮອງຮັບສຳລັບເລື່ອງນີ້ເອົາໄວ້ຢູ່ແລ້ວ…

ລົງທືນກັບອີ່ຫຍັງ?

ລົງທືນກັບການສ້າງພື້ນທີ່ຖານບັນຊາການຂອງທ່ານນັ້ນແລະ ນັ້ນກໍ່ຄື Blog ຫຼື Website ທີ່ເປັນຂອງທ່ານ ໃນທີ່ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ເປັນ WordPress.org ແລະສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດເປັນອັນດັບທຳອິດຄື ຈົດຊື່ Domain name ເປັນຂອງຕົວທ່ານເອງກ່ອນ (www.ຊື່ທ່ານ.com) ເຊັ່ນ: www.sattaya.net ລາຄາຕົກປີ 10$ ແລ້ວກໍ່ເຊົ່າ Web Hosting ດ້ວຍລາຄາເລີ່ມຕົ້ນປີລະ 34$ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລິການທັງໝົດທີ່ www.namecheap.com ຫຼື www.hosting4lao.com ຊື່ງເປັນຜູ່ໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີ ມີຄວາມສະຖຽນລະພາບ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງວ່ອງໄວດ້ວຍຄວາມເປັນມືອາຊີບສູງ.

ລົງທືນເຊົ່າລະບົບການຕິດຕາມຜົນໂດຍອັດຕະໂນມັດ Autoresponder ແນະນໍາເປັນ Getresponse.com ເພາະໃຊ້ງ່າຍ.
ລົງທືນເງິນບາງສ່ວນ ແລະ ເວລາໃນການຮຽນຮູ້ ອາດຈະຊື້ໜັງສືຈາກ Se-ed book ຫຼື ຄອດອອນລາຍຈາກ skillane.com ຫຼື taladpanya.com

ສ່ວນຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້:

Web Hosting Package Professional ຂອງ namecheap.com 78$/ປີ
Domain name 10$/ປີ
ລະບົບຕິດຕາມຜົນ Autoresponder ຈາກ Getrespone 15$/ເດືອນ
ລົງທືນຊື້ຄອດຮຽນອອນລາຍກ່ຽວກັບວິທີເຮັດການຕະຫຼາດອອນລາຍຈາກ skillane.com ແລະປື້ມຄູ່ມືໃນການເຮັດການຕະຫຼາດອອນລາຍ ຈຳນວນ 1 ຈາກ se-ed book ຂອງໄທ.

ທັງໝົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນີ້ອາດຈະເບິ່ງຂ້ອນຂ້າງຈະສູງສຳລັບຜູ່ເລີ່ມຕົ້ນ ແຕ່ຖ້າຈະເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍອອນລາຍໃຫ້ສຳເລັດ ທ່ານຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະໃຊ້ມັນ ແລະທ່ານຕ້ອງໄດ້ທົບທວນກຽມໂຕບໍລິຫານຈັດການງົບປະມານທັງໝົດນີ້(ອາດຈະເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນງົບການຕະຫຼາດກໍ່ໄດ້) ກ່ອນທີ່ຈະສະຕາດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍອອນລາຍ ແຕ່ຂໍໃຫ້ເຊື່ອຂ້າພະເຈົ້າ ວ່າມັນຖືກກວ່າຫຼາຍເທົ່າເມື່ອທຽບກັບການຕ້ອງ ເປັນຝ່າຍເດີນທາງອອກຈາກບ້ານ ໄປຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ເພື່ອຊວນຄົນໃຊ້ສິນຄ້າ, ຊວນຄົນມາຮ່ວມທຸລະກິດໃນແບບທຸລະກິດເຄືອຂາຍອອບລາຍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຜ່ານ Inbox
ສາມາດສອບຖາມ ຜ່ານ WhattsApp