ຂໍ້ໂຕແຍ້ງສຸດຮອດ ເມື່ອຍກັບທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ເຄີຍເຮັດມາແລ້ວບໍ່ເຫັນສຳເລັດ ແລະແນວທາງການຕອບ

ຕາມສະຖິຕິ ທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍຄືທຸລະກິດທີ່ສ້າງເສດຖີຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ແຕ່ກໍ່ມີອັດຕາລົ້ມເຫຼວສູງເຖິງ 97% ແລະແນ່ອນທຸກມື້ນີ້ມີບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດແບບເຄືອຂ່າຍເກີດຂື້ນເປັນຈຳນວນ ຫຼວງຫລາຍ ຄືດັ່ງດອກເຫັດ ແລະກໍ່ມີທັງບໍລິສັດດີ ແລະບໍ່ດີປົນກັນໄປນໍ.

ສະນັ້ນ, ແນ່ນອນທ່ານອາດເປັນຄົນໜື່ງທີ່ໄດ້ຄົ້ນພົບທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍໂຕໃໝ່ທີ່ດີ ແລະກໍ່ໄດ້ສືກສາວ່າມັນດີແທ້ ມັນເປັນໄປໄດ້ ສາມາດປ່ຽນແປງຊີວິດຜູ່ຄົນໄດ້ ແຕ່ທ່ານຈະເປີດໃຈ ຄົນທີ່ເຄີຍ ໃຈສະຫຼາຍ ຫຼືລົ້ມເຫຼວຈາກທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍກ່ອນໜ້ານີ້ແນວໃດ ແລະແນ່ນອນ ຄຳຕອບທຳອິດເມື່ອທ່ານເຂົ້າຫາຜູ່ມຸ້ງຫວັງ ທີ່ເຄີຍເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍມາກ່ອນແຕ່ບໍ່ສຳເລັດ ແລະອາດຈະມີອັດຄະຕິລົບກັບທຸລະກິດໂຕນີ້ ແລະເຂົາຈະໃຫ້ຂໍ້ໂຕແຍ້ງກັບທ່ານວ່າ ທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ເຄີຍເຮັດມາແລ້ວ ເມື່ອບໍ່ຢາກເຮັດ ເຮັດກະບໍ່ສຳເລັດ ສິ່ງນີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ເຮົາຕ້ອງຫາທາງແກ້ໄຂ ແລະ ວີດີໂອຄີບ ດ້ານລຸ່ມນີ້ຕໍ່ ເປັນແນວທາງການຕອບຂໍ້ໂຕແຍ່ງນີ້ ໃນມຸມມອງຂອງ ສັດຕະຍາ ຊົມຈັນ:

ຖ້າຫາກທ່ານເບິ່ງວີດີໂອແລ້ວ ມີຄວາມເຫັນແນວໃດກໍ່ຄອມເມັນ ແລກປ່ຽນກັນໄດ້ ຍິນດີຮັບຄຳແນະນຳ ຕິຊົມ ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະສາມາດ ແກ້ໄຂເຮັດໃຫ້ມັນດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຜ່ານ Inbox
ສາມາດສອບຖາມ ຜ່ານ WhattsApp