1. ເພື່ອນໆຈະໄດ້ຮູ້ວິທີການຂາຍຂອງອອນລາຍໃຫ້ຂາຍໄດ້ມີກຳໄລ

2. ເພື່ອນໆຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການຂາຍຂອງອອນລາຍ ຈາກປະສົບການ 5 ປີ ຂອງອາຈານ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປລອງຜິດລອງຖືກເອງ ໃຫ້ເສຍທັງເງິນ ແລະເສຍທັງເວລາ , ນອກຈາກປະສົບການການຂາຍອອນລາຍ 5 ປີແລ້ວ ອາຈານຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ທັກສະໃນການເຮັດການຕະຫຼາດ ແລະການຂາຍ ຈາກກູລູລະດັງຂອງປະເທດໄທ ໝົດເງິນຮຽນໄປໃນຕະຫຼອດ 5 ປີ ປະມານ 2 ແສນ ບາດ ແລະອາຈານຈະມາຖ່າຍທອດໃຫ້ເພື່ອນໆໄດ້ຮຽນໃນຄອດນີ້ຄອດດຽວຈົບ ໃນລາຄາບໍ່ຮອດ 1 ໝື່ນບາດ ສຸດຄຸ້ມຖືກກວ່ານີ້ບໍ່ມີອີກແລ້ວ. .

3. ເພື່ອນໆຈະໄດ້ຮຽນທຸກເນື້ອຫາໃນຄອດນີ້ ຕາມສາລະບານຄອດແມ່ນ 16 ຕອນ ໃນລາຄາທີ່ຖືກກວ່ານີ້ບໍ່ມີອີກແລ້ວ. ຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປີ ອາຈານຈ້າງຮຽນຫມົດເງິນປະມານ 2 ແສນ ບາດ ແຕ່ຄອດນີ້ເພື່ອນໆຈ່າຍບໍ່ຮອດ 1 ໝື່ນບາດ. “ສ່ວນລາຍລະອຽດ  16 ບົດ ເພື່ອນໆສາມາດເບີ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ດ້ານລຸ່ມນີ້

 

ເຫດຜົນທີ 1: ເວົ້າເລື່ອງຄວາມຄົບຂອງເນື້ອຫາທີ່ສອນກ່ຽວກັບການຂາຍຂອງອອນລາຍ ເລີ່ມແຕ່ 0 ຈົນເປັນລະດັບມືອາຊີບ ສອນໝົດທຸກບົດຮຽນທີ່ຈຳເປັນໃນການຂາຍຂອງອອນລາຍ

ເຫດຜົນທີ 2: ເວົ້າເລື່ອງຄວາມຄຸ້ມ ຖ້າເພື່ອນໆຢາກຈະຮຽນຂາຍຂອງອອນລາຍ ເລີ່ມແຕ່ 0 ຈົນເປັນລະດັບມືອາຊີບ ໃຫ້ຂາຍໄດ້ມີກຳໄລ ເພື່ອນຕ້ອງຮຽນ 9 ຫົວຂໍ້ເປັນຂັ້ນຕ່ຳ ແລະຈະໃຊ້ເງິນຮຽນ ຂັ້ນຕ່ຳ 5 ລ້ານກີບ ແຕ່ສຳລັບອາຈານ ຕະຫຼອດ 5 ປີ ອາຈານໝົດເງິນຮຽນຮູ້ດ້ານການຕະຫຼາດອອນລາຍ ແລະການຂາຍ ປະມານ 2 ແສນ ບາດ ແຕ່ຄອດນີ້ ອາຈານເກັບຄ່າຮຽນບໍ່ຮອດ 1 ໝື່ນ ບາດ ຖືວ່າຄຸ້ມກວ່ານີ້ ບໍ່ມີອີກແລ້ວ.

ເຫດຜົນທີ 3: ຄອດນີ້ເຈາະລຶກເລື່ອງກົດການຫຼິ້ນ Facebook ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ແລະນະໂຍບາຍຂອງ Facebook ຊື່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເພື່ອນໆປ້ອງກັນເພຈຖືກປິດ ເພຈຖືກງົດເຜີຍແຜ່ ເພຈຖືກປິດການມອງເຫັນ ແລະເນື້ອຫານີ້ຫາຮຽນໄດ້ຍາກ ແລະ ອາຈານສອນເປັນຄົນແລກ.

ເຫດຜົນທີ 4: ຄອດນີ້ເປັນຄັ້ງແລກທີ່ອາຈານມາສອນວິທີແກ້ເພຈ ຖືກປິດການມອງເຫັນ.

ເຫດຜົນທີ 5: ຄອດນີ້ຄັດມາສອນສະເພາະເນື້ອຫາທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຂາຍຂອງອອນລາຍ ທີ່ອາຈານໃຊ້ຕົວຈິງ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເພື່ອນປະຢັດເວລາຮຽນ ແລະເຂົ້າໃຈໄວຈື່ງ່າຍ

 

EP1: ເຄັດລັບການເລືອກສິນຄ້າໃຫ້ຂາຍໄດ້

EP2: ເຈາະເລິກກົດ ແລະຂໍ້ຫ້າມການຫລິ້ນ Facebook ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເພຈຖືກປິດ

EP3: ການສ້າງເພຈ 5000 Like ແຕ່ເປັນ Like ຄຸນນະພາບ

EP4: ເທັກນິກການດູແລເພຈ ບໍ່ໃຫ້ຜິດກົດ

EP5: ເທັກນິກການແກ້ເພຈຖືກປິດການມອງເຫັນ

EP6: ແນະນຳວິທີການເລືອກຊື້ອຸປະກອນອັດຄີບ VDO ແລະການຈັດແສງອັດຄີບ ແລະການຈັດແສງ Live ສົດ

EP7: ວິທີການປົດລ໋ອກໂຕເອງໃຫ້ສາມາດເວົ້າຕໍ່ໜ້າກ້ອງ

EP8: ເທັກນິກການເຮັດ VDO ເພື່ອດືງດູດລູກຄ້າໃຫ້ຕິດຕາມເພຈ

EP9: ເທັກນິກການຕັດຕໍ່ VDO ເພື່ອເພີ່ມຍອດຂາຍ ດ້ວຍມືຖືເຄື່ອງດຽວ

EP10: ເທັກນິກການແຕ່ງພາບ ເພື່ອເພີ່ມຍອດຂາຍ

EP11: ເຄັດລັບການເປັນສຸດຍອດນັກຂາຍ

EP12: ເທັກນິກປິດການຂາຍຜ່ານ Inbox

EP13: ເທັກນິກການຂຽນໂຟດຂາຍໃຫ້ລູກຄ້າຢາກຊື້

EP14: ຄວາມລັບໃນການເຮັດ VDO ຂາຍ ແບບຊຸດ Remarketing ເພື່ອເພີ່ມຍອດຂາຍ

EP15: ເທັກນິກການສ້າງເວບໄຊ Salepage ດ້ວຍ WordPress

EP16: ເທັກນິກການຍິງໂຄສະນາ Facebook ຂັ້ນເທບ ເຈາະເລິກການຍິງ ads Conversion

ເຜີຍເຄັດລັບ ແລະເທັກນິກການ Live ຂາຍຂອງອອນລາຍ ຢ່າງຖືກວິທີ ເພື່ອປ້ອງກັນການປິດການມອງເຫັນ ແລະການປິດເພຈ ທີ່ຈະຊ່ວຍເພື່ອນໆເພີ່ມຍອດຂາຍ ແລະສ້າງເພຈຢ່າງຢັ້ງຢືນ ທີ່ອາຈານບໍ່ເຄີຍເປີດເຜີຍມາກ່ອນ

ຄອດນີ້ເໝາະກັບ ພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າອອນລາຍ ທັງມືເກົ່າ ແລະມືໃໝ່ ທີ່ຢາກເພີ່ມຍອດຂາຍ

ຄອດນີ້ເໝາະກັບ ຜູ່ທີ່ຢາກເລີ່ມຕົ້ນຂາຍອອນລາຍ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານນີ້

ຄອດນີ້ເໝາະກັບ ເຈົ້າຂອງແບຣນ ທີ່ຢາກເພີ່ມຍອດຂາຍ ຂະຫຍາຍຕົວແທນ

ຄອດນີ້ບໍ່ເໝາະກັບຄົນທີ່ບໍ່ເອົາຈິງ ບໍ່ມີຄວາມອົດທົນ ແລະມັກຊອກຫາທາງລັດໃນການຂາຍຂອງອອນລາຍ

ຄອດນີ້ເປັນຄອດອອນລາຍຮຽນໃນ Facebook ກຸ່ມລັບ ມີທັງຮຽນແບບ VDO ບັນທືກໄວ້ ແລະ  Live ສອນສົດ

ຄອດນີ້ເລີ່ມຮຽນ ວັນທີ 20/9/2020

Live ສອນຜ່ານ Facebook ກຸມລັບ

ເລີ່ມແຕ່ສອນແຕ່ເວລາ 20:00-21:30

ຄອດນີ້ຮຽນ 30 ມື້ ມືລະ 1 ຊມ ເຄິ່ງ ລວມ 30 ມື້ກໍ່ເປັນ 45 ຊມ

ເລີ່ມແຕ່ສອນແຕ່ເວລາ 20:00-21:30

ຄອດນີ້ ອາຈານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ເພື່ອນໆຈະໄດ້ຊຸດຄວາມຮູ້ ທີ່ເອົາໄປໃຊ້ຈິງ ເພາະສອນຈາກປະສົບການຕົງໃນຂາຍອອນລາຍ ມາ 5 ປີ ຂອງອາຈານເອງ ແລະຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປີ ອາຈານ ຍັງໄດ້ຊື້ຄອດຮຽນຈາກໂຄດດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະການຂາຍຂອງຕ່າງປະເທດ ໝົດເງິນໄປ ປະມານ 2 ແສນ ບາດ ສະນັ້ນ ຈື່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ອາຈານໝັ້ນໃຈວ່າ ຄອດນີ້ຮຽນແລ້ວຈະໃຊ້ໄດ້ຈິງ.

ຄອດນີ້ ລາຄາເຕັມ 2,900,000 ກີບ

 

ລາຄາໂປໂມຊັ້ນ 1,590,000 ກີບ

 

ລາຄາພິເສດ 890,000 ກີບ
ໂອນກ່ອນທີ 15/09/2020

 

ຫາກກາຍທີ 15/09/2020 ລາຄາຈະປັບຂື້ນເລື້ອຍໆ

ວິທີການຊຳລະຄ່າຮຽນ

 

 ແມ່ນໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີທະນະຄານການຄ້າ ຕາມເລກບັນຊີລຸ່ມນີ້

.
ເລກບັນຊີ 200120000025528001
.
ເຈົ້າຂອງບັນຊີ Sattaya XOMCHANH

ຮີບຕັດສິນໃຈເລີຍເພື່ອນໆ

 

 ຄຸ້ມກວ່ານີ້ບໍ່ມີອີກແລ້ວ 890,000 ກີບ ທີ່ຈະໄດ້ຮຽນຄົບທຸກເນື້ອຫາກ່ຽວກັບການສ້າງເພຈ ຢ້ຳຄຸ້ມກວ່ານີ້ບໍ່ມີອີກແລ້ວ

 

ສົນໃຈສະໝັກສາມາດທັກ Inbox ເພຈ ສັດຕະຍາ ຫຼື ຈະທັກມາທາງເບີໂທ ແລະ ວອດແອບ 02052888722

 

ແລ້ວເຈີກັນໃສຄອດ^_^

 

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຜ່ານ Inbox
ສາມາດສອບຖາມ ຜ່ານ WhattsApp