ທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍເລືອກສິນຄ້າເປັນເຫັນອານາຄົດ

ວິທີເລືອກສິນຄ້າໃນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ
ສຳລັບຄົນເປັນມືໃໝ່ໃນການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ມັກຈະມີເປັນຫາໃນການເລືອກສິນຄ້າ ມາຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ ຫຼື ສ້າງອົງກອນຜູ່ບໍລິໂພກ ຕາມປົກກະຕິບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດໃນແບບເຄືອຂ່າຍຈະມີຜະລິດຕະພັນຫຼາຍ ສິບ ຫຼາຍ ຮ້ອຍ ຫຼາຍພັນຊະນິດ ແລະແນ່ນອນ ການທີ່ຈະເລືອກສິນຄ້າ ຫຼືຜະລິດຕະພັນໂຕໃດທີ່ມັນດີ ແລະເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະສາມາດແນະນຳເປີດໃຈລູກຄ້າ ຜູ່ມຸ້ງຫວັງ ຫຼືຮຸ້ນສ່ວນທຸລະກິດຄົນໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ດີ ແລະສຳລັບວິທີແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ສືກສາເບິ່ງວິທີ່ການຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ເຊິ່ງມາຈາກປະສົບການສ່ວນໂຕ.

ໃນການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍທີ່ດີການເລືອກຜະລິດຕະພັນມາຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ ຫຼືອົງກອນຜູ່ບໍລິໂພກເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນ ແລະການເລືອກສິນຄ້າ ຜະລິດຕະພັນ ສຳລັບຜູ່ເລີ່ມຕົ້ນ ຄວນເລືອກເອົາສິນຄ້າ ຜະລິດຕະພັນ ປະມານ 3-5 ຊະນິດກ່ອນ ໂດຍເລີ່ມຈາກການສອບຖາມຈາກອັບລາຍຂອງທ່ານ ເຖິງສິນຄ້າທີ່ເປັນຕົວເອກ ຂອງບໍລິສັດ ແລະໃຫ້ອັບລາຍແນະນຳໃຫ້ ທ່ານເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະໃຫ້ຖາມເຈາະເລິກເຂົ້າໄປອີກວ່າສິນຄ້າໂຕນີ້ເປັນກຸ່ມໃດ ກິນແລ້ວ ຫຼື ໃຊ້ແລ້ວເຫັນຜົນໄວບໍ່ ເຊັ່ນ: ກຸ່ມອາຫານເສີມເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະຄວາມງາມ ຫຼືກຸ່ມເຄື່ອງສຳອາງ ເປັນຕົ້ນ ສຳພະຄຸນຫຼັກຂອງມັນແມ່ນຫຍັງ ມີຄວາມແຕກຕ່າງແນວໃດກັບສິນຄ້າທົ່ວໄປທີ່ມີວາງຂາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ຫຼັງຈາກຮູ້ຂໍ້ມູນຂອງສິນຄ້າ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນໃນເບື້ອງຕົນ ແລ້ວໃຫ້ທ່ານກັບມາທົບທວນຄືນ ວ່າໂຕທ່ານມີປັນຫາຫຍັງບໍ່? ເປັນຫາສຸຂະພາບ ເຊັ່ນ:ໂລກພູມແພ້, ໂລກຄວາມດັນ ໄຂມັນ ເບົາຫວານ ຄວາມດັນເລືອດ(ຕັງຊົງ), ໂລກຫຼອດເລືອດ, ໄຂຫຼັງ, ໂລກຕັບ, ໂລກຫົວໃຈ, ໂລກອ້ວນ ຫຼືມີນ້ຳໜັກເກີນມາດຕະຖານ, ພະຍາດຍິງ ແລະອື່ນໆ…ເປັນຫາເລື່ອງຄວາມງາມ ເຊັ່ນ: ຜິວບໍ່ຂາວໃສ, ໜ້າເປັນສິວເປັນຜ້າ ມີຮອຍຕີນກາ ໜ້າຮ່ຽວບໍ່ເດັ້ງບໍ່ຕຶງ, ຫຸ່ນບໍ່ດີບໍ່ງາມ ແລະອື່ນໆ ເມື່ອຮູ້ແລ້ວວ່າໂຕທ່ານເອງມີປັນຫາຫຍັງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະຄວາມງາມ ກໍ່ເລືອກສິນຄ້ານັ້ນຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ ໂດຍໂຕທ່ານຕ້ອງໃຊ້ສິນຄ້າທີ່ທີ່ເລືອກມານັ້ນ ໃຫ້ເຫັນຜົນຢ່າງຊັດເຈນ ຈົນມີພາບກ່ອນໃຊ້ ແລະ ຫຼັງໃຊ້ ແລະ ຖ້າເປັນປັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ ຕ້ອງມີຜົນກວດຈາກແພດກ່ອນກິນ ແລະ ຫຼັງກິນ.

ແຕ່ວ່າອາດຈະມີບາງທ່ານ ຫຼື ຫຼາຍທ່ານວ່າເປັນຫຍັງເຮົາຕ້ອງໃຊ້ສິນຄ້າໃຫ້ເຫັນຜົນຢ່າງຊັດເຈນ ຈົນມີພາບກ່ອນໃຊ້ ແລະ ຫຼັງໃຊ້ ແລະ ຖ້າເປັນປັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ ຕ້ອງມີຜົນກວດຈາກແພດກ່ອນກິນ ແລະ ຫຼັງກິນ ພຽງແຕ່ສືກສາເບິ່ງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດກະໄດ້ຕົ໊ວ ເຮັດແນວນີ້ມັນເປັນການຊິ້ນເປືອງ ເປັນການເພິ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ເຮົາໂດຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ແຕ່ຂໍໃຫ້ເຊື່ອຂ້າພະເຈົ້າ ນີ້ແມ່ນກະບວນລົງທຶນອັນໜຶ່ງໃນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ເພາະຫຼາຍຄົນທີ່ລົ້ມເຫຼວໃນທຸລະກິດນີ້ ໜື່ງໃນສາເຫດນັ້ນ ກໍ່ມາຈາກບໍ່ຍອມໃຊ້ສິນຄ້າຈົນເກີດຜົນລັບຢ່າງຊັດເຈນ ເມື່ອອອກໄປແນະນຳສິນຄ້າ ຫຼື ສະປອນເຊີຄົນເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດ ມັກຈະມີປັນຫາຂາດຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຈາກລູກຄ້າ ຫຼືຜູ່ມຸ້ງຫວັງແນ່ນອນ ເພາະມັນຈະມີຂະບວນການທາງດ້ານຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງຈາກການໃຊ້ສິນຄ້າເຂົ້າມາຂ້ອງກ່ຽວແນ່ນອນ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍໃດກໍ່ຕາມ ແລະສຸດທ້າຍ ຢາກຈະຝາກເປັນກໍລະນີຕົວຢ່າງທີ່ມັນເກີດຂື້ນກັບຂ້າພະເຈົ້າເອງ ຄື: ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ມີເປັນຫາດ້ານນ້ຳໜັກໂຕເກີນມາດຕະຖານ ແຕ່ຫຼັງຈາກຕັ້ງໃຈໃຊ້ຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມຄວບຄຸມ ແລະລົດນ້ຳໜັກ ກະຊັບຫຸ່ນ ຂອງບໍລິສັດໜື່ງ ຈົນເກີດຜົນຮັບແບບຈະແຈ້ງ ມັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງເປັນຜ່າຍເອີ່ຍປາກແນະນຳສິນຄ້າທີ່ເປັນອາຫານເສີມຄວບຄຸມ ແລະລົດນ້ຳໜັກ ກະຊັບຫຸ່ນໃຫ້ກັບຄົນຮູ້ຈັກ ເພາະພວກເຂົາເປັນຝ່າຍຖາມໂຕຂ້າພະເຈົ້າເອງ ວ່າເຮັດຫຍັງມາຄືຈ່ອຍ ລົງ ຫຸ່ນດີ ຟິດ ແລະ ເພິມກວ່າເກົ່າ ແລະໜ້າທີ່ຂອງເຮົາກໍ່ກ່ຽມໂຕແນະນຳສິນຄ້າ ຫຼືຜະລິດຕະພັນໄດ້ເລີຍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຜ່ານ Inbox
ສາມາດສອບຖາມ ຜ່ານ WhattsApp