ວິທີດືງດູດຜູ່ມຸ້ງຫວັງຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ເປັນຝ່າຍເຂົ້າຫາເຮົາເອງ

 

ເມື່ອທ່ານເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ…ບໍ່ວ່າຈະເປັນບໍລິສັດໃດກໍ່ຕາມ.

ວິທີທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການສອນມາເປັນປະເພນີ ໃນການຊວນ ຜູ່ມຸ້ງຫວັງ ທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກໝົດທຸກຄົນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພີ່ນ້ອງ ເພື່ອໃກ້ຊິດ ມິດໃກ້ຄຽງ ຕະຫຼອດຮອດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ເພື່ອຊວນເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດ ຫຼືເປັນລູກຄ້າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍວ່າວິທີນີ້ມັນບໍ່ດີ ມັນສ້າງເສດຖີມາຫຼາຍໆຄົນແລ້ວ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ ລາຍຊື່ຄົນທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກນີ້ ຕ້ອງມີວັນຫມົດ ແລະການທີ່ຈະອອກນອກບ້ານໃນແຕ່ລະວັນ ໄປເຂົ້າງານລ້ຽງ ງານສັງຄົມຕ່າງໆ ເພື່ອທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບກຸ່ມຄົນໃໝ່ນັ້ນມັນຕ້ອງໃຊ້ຄວາມອົດທົນ ຄວາມພະຍາຍາມສູງ ແລະໃຊ້ເງິນທືນສູງ.

ແລະໃນບົດຄວາມນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະມາແບ່ງປັນວິທີເປັນມະນຸດ “ເຫຼັກກ້າ” ເພື່ອດືງດູດຜູ່ມຸ້ງຫວັງຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ເປັນຝ່າຍເຂົ້າຫາເຮົາເອງ ໂດຍມີ 2 ຂັ້ນຕອນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. ທ່ານຕ້ອງເພີ່ມຄຸນຄ່າ ແລະຄຸນປະໂຫຍດໃນໂຕຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນສະໝ່ຳສະເໝີ ໝາຍຄວາມວ່າ ໝັ່ນສືກສາຫາຄວາມຮູ້ ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂປັນຫາຕ່າງໆ ໃນການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ເຊັ່ນ: ປັນຫາລາຍຊື່ຜູ່ມຸ້ງຫວັງໝົດ, ວິທີການທຳໃຫ້ຜູ່ຄົນເຊື່ອຖືໃນຕົວນັກທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ…ແລະ ອື່ນໆ.
  2. ທ່ານຕ້ອງສອນ ແລະຖ່າຍທອດ ຄວາມຮູ້ ຄຸນຄ່າ ແລະຄຸນປະໂຫຍດ ທີ່ທ່ານມີ ອອກໄປ ໃຫ້ຜູ່ມຸ້ງຫວັງຮັບຮູ້ ແລະ ມີຜົນກະທົບທາງບວກໃຫ້ແກ່ກັບພວກເຂົາ.

ວິທີການ ແລະຂັ້ນຕອນທີ່ກ່າວມາຍັງຂ້າງເທິງນີ້ ໄດ້ຖືກແບ່ງປັນຜ່ານ VDO ດ້ານລຸ່ມນີ້ ຢ່າງລະອຽດ Step by step:

 

ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການຮູ້ຄວາມລັບອັນດັບ 1 ໃນການສ້າງທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍໃຫ້ສຳເລັດແບບບໍ່ຕ້ອງໄລ່ລ້າຄົນ ຕື້ ງໍ້ ຂໍ ຂາຍ ແນະນຳສະໝັກລົງທະບຽນຮັບເຄັດລັບຟີ ຕາມແບບຟອມດ້ານລຸ່ມນີ້ ໂດຍໃຊ້ Email ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທ່ານ:


[envira-gallery id=”899″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຜ່ານ Inbox
ສາມາດສອບຖາມ ຜ່ານ WhattsApp