ເທັກນິກຕັດຕໍ່ VDO ດ້ວຍມືຖືເຄື່ອງດຽວ EP2

Live ສອນຟຣີ . . ເທັກນິກການຕັດຕໍ່ VDO ດ້ວຍມືຖືເຄື່ອງດຽວ EP2 . . โพสต์โดย ສັດຕະຍາ ສອນຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ เมื่อ วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2020

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ເທັກນິກຕັດຕໍ່ VDO ດ້ວຍມືຖືເຄື່ອງດຽວ EP1

ເທັກນິກການຕັດຕໍ່ VDO ດ້ວຍມືຖືເຄື່ອງດຽວ ເທັກນິກການຕັດຕໍ່ VDO ດ້ວຍມືຖືເຄື່ອງດຽວ โพสต์โดย ສັດຕະຍາ เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2020

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຜ່ານ Inbox
ສາມາດສອບຖາມ ຜ່ານ WhattsApp