8 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານຄວນເຂົ້າໄປທີ່ເຊັນເຕີ

ເຄັດລັບການປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ
ມີຫຼາຍເຫດຜົນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານລົ້ມເຫຼວ ແຕ່ມີໜື່ງເຫດຜົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານປ່ຽນແປງ ຖ້າຫາກມືນີ້ທ່ານກຳລັງກຽດຄ້ານ ແລະເລີ່ມມີທັດສະນະຂະຕິ “ບໍ່ຢາກເຂົ້າໄປ Center ຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ກັບຄຳຖາມທີ່ວ່າເປັນຫຍັງເຮົາຕ້ອງໄປ” ເພາະໄປກໍ່ບໍ່ມີອີ່ຫຍັງປ່ຽນແປງ ມີ່ແຕ່ການບັນລະຫຍາຍແບບເກົ່າໆ ຟັງແລ້ວເບື່ອບໍ່ຢາກຟັງ ສະແດງວ່າທ່ານຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນທາດແທ້ທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ.

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນນະນຳໃຫ້ທ່ານຮີບຮ້ອນຈັດການກັດທັດສະນະຄະຕິ ແນວຄິດ ອາລົມຂອງທ່ານໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ເພາະການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍເຖິງວ່າທ່ານຈະມີເຄື່ອງມື ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນມື ແຕ່ວັດທະນະທຳອົງກອນມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສຳເລັດໄດ້ໄວຂື້ນກວ່າເກົ່າ.

ຖ້າຫາກວັນນີ້ ທ່ານຕ້ອງການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແບບອອນລາຍ 100% ໂດຍເລືອກໃຊ້ວິທີນັ່ງຢູ່ໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີໝົດມື້ ໂດຍບໍ່ອອກໄປພົບປະຜູ່ຄົນບົນໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງເລີຍ ທ່ານກຳລັງພາດກັບສິ່ງ ດີດີ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນມະນຸດເງິນແສນ ເງິນລ້ານ ໃຫ້ໄດ້ໄວຂື້ນກວ່າເກົ່າ “ຢ່າລືມວ່າການປະສົມປະສານການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແບບລູກປະສົມ ລະຫວ່າງອອນລາຍ ແລະ ອອບລາຍມັນແມ່ນສຸດຍອດວິທີການໃນການສ້າງຄວາມສຳເລັດທີ່ມີພະລັງຢ່າງແຮງກ້າ”.
ມື່ນີຂ້າພະເຈົ້າຈະມາບອກວ່າຂໍ້ດີຂອງການເຂົ້າໄປຮຽນຮູ້ລະບົບໃນ Centor ຂອງບໍລິສັດທ່ານນັ້ນ ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ອີຫຍັງແດ່ ແລະທ່ານກຳລັງພາດກັບອີຫຍັງແດ່ ລະອຽດດັ່ງນີ້:

1. ທ່ານຈະບໍ່ມີທາງເຂົ້າໃຈທາດແທ້ຂອງທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ມັນແມ່ນຫຍັງກັນແທ້?
ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດສິ່ງໃດກໍ່ຕາມ ເຮົາຈະຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນຈາກການສືກສາໃຫ້ມັນຮູ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະເຮັດກ່ອນ ເພາະວ່າ ຄົນເຮົາບໍ່ມີໃຜສາມາດສຳເລັດໄດ້ ຖ້າຫາກບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງຕົນເອງກຳລັງເຮັດຢູ່ນັ້ນ ມັນເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ສຸດຫາກຄິດຈະເຮັດແບບເຫຼັ້ນໆແລ້ວຈະໃຫ້ຜົນສຳເລັດຢ່າງແທ້ຈິງ.

2. ບໍ່ມີເຄືອຂ່າຍສັງຄົມໃໝ່ເປັນຂອງຕົນເອງ
ເວົ້າງ່າຍໆ ທ່ານກຳລັງປິດກັ້ນໂຕເອງທີ່ຈະມີໂອກາດພົບເພື່ອນໃໝ່ ສັງຄົມໃໝ່ ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕະຫຼອດເວລາໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ທີ່ສຳຄັນມັນຈະສາມາດສ້າງບັນຍາກາດ ຄວາມຄືກຄື້ນມ່ວນຊື່ນອັນເປັນພູມຄຸ້ມກັນທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ທ່ານລົ້ມເຫຼວ.

3. ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ຕົນເອງ
ທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອອນລາຍ ຫຼື ອອບລາຍ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງມີຕິດໂຕໄວ້ ແລະພັດທະນາຢູ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ນັ້ນກໍ່ຄື ທັກສະກ່ຽວກັບຄົນ ທີ່ສຳຄັນຄື: ການພັດທະນາຄົນ ໃຫ້ກ່າຍເປັນຜູ່ນຳ ແລະແນ່ນອນຢາກພັດທະນາຄົນອື່ນໃຫ້ເປັນຜູ່ນຳໄດ້ ທ່ານຕ້ອງເປັນຜູ່ນຳກ່ອນ ແລະການດຳເນີນງານແບບທີມເວີກມັນຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ທ່ານ ປູຮາກຖານກ້າວຂື້ນສູ່ການເປັນຜູ່ນຳຂອງອົງກອນ.

4. ຮຽນຮູ້ການທຳງານເປັນທີມ
ການດຳເນີນງານແບບເປັນທີມຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄປໄດ້ເຖິງຈຸດໝາຍໄວຂື້ນ ທ່ານອາດຈະເປັນຄົນເກັ່ງ ແຕ່ທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄດ້ຄົນດຽວ ເຖິງວ່າທ່ານຈະມີລະບົບອອນລາຍຂັ້ນເທບ ແລະລາຄາແພງປານໃດກໍ່ຕາມ ສຸດທ້າຍ ການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍບໍ່ວ່າຈະເປັນອອບລາຍ ແລະອອນລາຍມັນກໍ່ຕ້ອງອາໃສທີມ ແລະຄົນເກັ່ງເຂົ້າມາຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ໃນການດຳເນີນງານ.

5. ຮຽນຮູ້ປັນຫາທີ່ເປັນຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງໃນແບບທີ່ຄິດບໍ່ເຖິງ
ການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍການເກັບກຳ ແລະຮຽນຮູ້ແກ້ໄຂປັນຫາຂໍ້ໂຕ້ແຍງມັນເປັນໜື່ງປັດໃຈທີ່ສຳຄັນສົ່ງຜົນຕໍ່ເປົ້າໝາຍແຫ່ງຄວາມສຳເລັດຂອງເຮົາໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງໃນການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍສ່ວນໜື່ງມັນໄດ້ຖືກລວບລວມ ແລະມີວິທີທາງຕອບຈາກການອົບຮົມຂອງບໍລິສັດແລ້ວ ແຕ່ມັນກໍ່ມີການເກີດຂື້ນມາໃໝ່ເລື້ອຍໆຈາກການອອກໄປເຄື່ອນໄຫວພາກສະໜາມຂອງທີມເຮົາ ຖ້າເຮົາໄດ້ມີການເກັບກຳ ແລະຮຽນຮູ້ ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ ຫຼື ຕອບຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງທີ່ເກີດຂື້ນໃໝ່ ເຮົາສາມາດນຳມາສອນທີມງານເຮົາໄດ້.

6. ສັງຄົມແຫ່ງຄວາມສຳເລັດ
ທ່ານຈະໄດ້ສະພາບແວດລ້ອມຂອງຄົນຄິດບວກ ແລະຜູ່ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງແທ້ຈິງ ພວກເຂົາຈະເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ທ່ານປະສົບຜົນສຳເລັດ ພວກເຂົາຈະຍູ້ດັນໃຫ້ທ່ານອອກໄປເຮັດໃນສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງ ກ້າທີ່ຈະເປັນຜູ່ນຳ ແລະພ້ອມທີ່ຈະແນະນຳວິທີການທີ່ໃຊ້ແລ້ວໄດ້ຜົນຢ່າງແທ້ຈິງ ຈາກປະສົບການຂອງພວກເຂົາເອງ ຢ່າງບໍ່ມີກາດປິດບັງ ເຊື່ອງອັບໃຫ້ແກ່ທ່ານ ດັ່ງກັບຄຳກ່າວທີ່ວ່າ “ທ່ານຕ້ອງການຊີວິດແບບໃດ ໃຫ້ເລີ່ມຈາກການພາໂຕເອງໄປສູ່ສັງຄົມແວດລ້ອມແບບນັ້ນ”

7. ເຂົ້າໄປສາ! ຖ້າບໍ່ຢາກພາດສຳມະນາດີດີ
ເຫຼົ່າຜູ້ນຳລະດັບໂລກທັງຫຼາຍສ່ວນໃຫຍ່ ມັກຈະຂຽນໜັງສືເອົາໄວ້ວ່າ “ຄັ້ງໜື່ງໃນຊີວິດທ່ານຄວນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດເຄືອຂ່າຍ ເພາະວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນຜູ່ນຳຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ” ທີ່ສຳຄັນຮຽນຟີ! ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຄົນທີ່ສໍາເລັດແລ້ວ ໂຕເປັນໆ ໃຊ້ວິທີການຂອງເຂົາເພື່ອເປັນທາງລັດໃຫ້ແກ່ຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານ ໂດຍເປັນສຸດຍອດການຮຽນຮູ້ ທີ່ໃນໜັງສື ຫາອ່ານໄດ້ຍາກ ເຖິງມີ ກໍ່ຍາກໃນການທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈ ຖອດລະຫັດຄວາມສຳເລັດ.

8.ບໍ່ມີໃຜດູໝີ່ນຄວາມຝັນຂອງທ່ານຢ່າງແນ່ນອນ
ນີ້ຄືສັງຄົມແຫ່ງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ບໍ່ວ່າຝັນຂອງທ່ານຈະໃຫຍ່ສູງປານໃດ ໃຫ້ຈື່ເອົາໄວ້ຢ່າໄປລົດຄວາມຝັນຂອງທ່ານລົງ ແຕ່ໃຫ້ເພີ່ມວິທີການທີ່ຈະໄປເຖິງເປົ້າໝາຍແຫ່ງຄວາມຝັນ ໂດຍພາໂຕເອງເຂົ້າໄປ Center ເພາະທຸກຄົນໃນບໍລິສັດຂອງທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນປະທານບໍລິສັດ ຜູ່ບໍລິຫານ ຜູ່ນຳແຕ່ລະສາຍງານ ດາວລາຍ ໄສລາຍ ພວກເຂົາທັງໝົດລ້ວນແຕ່ມີພ້ອມທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນທ່ານ ໃຫ້ກຳລັງໃຈທ່ານ ເຕີມແຮງບັນດານໃຈ ເພີ່ມຄວາມຮູ້ ເພີ່ມພະລັງແຫ່ງຄວາໃສຳເລັດໃຫ້ທ່ານ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຜ່ານ Inbox
ສາມາດສອບຖາມ ຜ່ານ WhattsApp