6 ຂັ້ນຕອນໃນການເລີ່ມແບຣນດີ້ງຕົວເອງສຳລັບການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ

ການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ມັນຈຳເປັນບໍ່ ທີ່່ເຮົາຄວນຈະມີການແບຣນດີ້ງຕົວເອງບົນໂລກອອນລາຍ?

ແນ່ນອນມັນຈຳເປັນທີ່ສຸດ ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ເຮັດເປັນປະຈຳ ແລະກ່ອນອື່ນຈະໄປຮູ້ຂັ້ນຕອນໃນການແບຣນດີ້ງຕົວເອງຂ້າພະເຈົ້າຂໍແບ່ງປັນດັ່ງນີ້:

ທ່ານບໍ່ຄວນລືມງານປະຈຳ ຫຼື ງານພື້ນຖານໃນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ນັ້ນກໍ່ຄື: ການເຂົ້າງານປະຊຸມຕ່າງໆ, ການອອກສະໜາມເພື່ອສະປອນເຊີຮຸ້ນສ່ວນໃໝ່, ການພາທິມງານເຂົ້າຮຽນຮູ້ ເຊັ່ນ: ຮຽນຮູ້ບໍລິສັດ, ຮຽນຮູ້ສິນຄ້າ, ແຜນການຕະຫຼາດ, ຮຽນຮູ້ເຕັກນິດການລິດລາຍຊື່, ຮຽນຮູ້ເຕັກນິກການເປີດໃຈ, ຮຽນຮູ້ວິທີຕອບຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງ, ຮຽນຮູ້ເຕັກນິກການໂທຊວນຄົນ ແລະນັດໝາຍ ແລະເຕັກນິກການນຳສະເໜີທຸລະກິດ ແລະການຕິດຕາມຜົນທີມງານ ຜ່ານຮອບປະຊຸມ ຫຼື ຄອດອົບຮົມຂອງບໍລິສັດທີ່ທ່ານກຳລັງເປັນຮຸ້ນສ່ວນຢູ່, ທັງໝົດສະມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ມັນແມ່ນການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແບບອອບລາຍ ແຕ່ກໍ່ສຳຄັນບໍ່ໜ້ວຍໄປກວ່າ ອອນລາຍເລີຍ ຄືດັ່ງຫຼາຍໆບົດຄວາມທີ່ຂ້າພເຈົ້າໄປຍົກມາໃຫ້ເຫັນວ່າ ເປັນຫຍັງຕ້ອງ ເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍທັງໃນແບບອອບລາຍ ແລະ ອອນລາຍ.

ມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບຄຳວ່າແບຣນດີ້ງຕົວເອງບົນໂລກອອນລາຍ ໝາຍຄວາມວ່າ ການສ້າງຄວາມມີໂຕຕົນຜ່ານໂລກອອນລາຍ ເວົ້າງ່າຍໆ ກໍ່ຄືການເຮັດໃຫ້ມີຄົນຮູ້ຈັກເຮົາໃນໂລກອອນລາຍ ໂດຍຮູ້ຈັກເຮົາໃນຖ້ານະຜູ່ທີ່ມີຄວາມ ຮູ້ຄວາມສາມາດຈິງໃນດ້ານນັ້ນ ຕົວຢ່າງ: ທ່ານເປັນນັກທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ທ່ານກໍ່ຕ້ອງດຳເນີນການແບຣນດີ້ງຕົວທ່ານເອງອອກສູ່ໂລກ ອອນລາຍ ຜ່ານຊື່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: Facebook, Line, Wechat, IG, Tweeter ແລະຜ່ານເວບໄຊສ່ວນໂຕ ດ້ວຍຮູບການຂຽນບົດຄວາມ, ສ້າງເປັນວິດີໂອແນະນຳ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຫາຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ເຊັ່ນ: ການສ້າງລາຍຊື່ຜູ່ມຸ້ງຫວັງທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ ເປັນຕົ້ນ…
ຄຳແນະນຳຊ່ວງທີ່ທ່ານກຳລັງແບຣນດີ້ງຕົວທ່ານເອງໃນໂລກອອນລາຍ ຢ່າລືມເຂົ້າຫາຜູ່ຄົນ ຫຼືຜູ່ມຸ້ງຫວັງ ໃນແບບລະບົບອອບລາຍ ເພາະມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສຳເລັດໄວຍິ່ງຂື້ນ.
ຂັ້ນຕອນໃນການແບຣນດີ້ງຕົວທ່ານໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນໂລກອອນລາຍ:

1. ຢຸດທີ່ຈະແບຣນດີ້ງ ຢ່າງອື່ນນອກຈາກຕົວທ່ານເອງ ຄົນເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດກັບຄົນ ບໍ່ແມ່ນກັບບໍ່ລິສັດ ບໍ່ແມ່ນແຜນການຕະຫຼາດອັນສຸຍອດຂອງທ່ານທີ່ເປັນຮຸ້ນສ່ວນ ແລະໃນທາງກັບກັນການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແຕ່ການໂປໂມດບໍລິສັດ, ສິນຄ້າ ແລະແຜນການຕະຫຼາດ ມັນຈະທຳຮ້າຍທ່ານຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານ ແລະຈົ່ງເຮັດຜູ່ຄົນຕະລືງ ເມື່ອບໍລິສັດທີ່ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ນັ້ນຄືບໍລິສັດຫຍັງ ໂດຍໃຫ້ເຂົາເປັນຜ່າຍເຂົ້າມາຫາທ່ານ ເອງ ອອກປາກເອີ່ຍຖາມທ່ານເອງ.

2. ເລີ່ມແບ່ງປັນໃຫ້ຄຸນຄ່າຂອງທ່ານທີ່ມີຜ່ານ Facebook Live ເຫັນວ່າເປັນຫົນທາງທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດ ແລະສະດວກ ວ່ອງໄວທັນໃຈ ການໃຫ້ຄຸນຄ່ານັ້ນ ໝາຍເຖິງ: ການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ໃນການແກ້ໄຂປັນຫາໃຫ້ກັບຜູ່ຄົນ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອຜູ່ຄົນໃຫ້ໄດ້ໃນສິ່ງທີ່ເຂົາຕ້ອງການ ຫຼືເພື່ອເປັນການສືກສາກໍ່ໄດ້ ແລະຊ່ອງທາງນີ້ ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນີ້ຍົມຢ່າງສູງຈາກນັກການຕະຫຼາດທົ່ວໂລກ.

3. ສ້າງຊ້ອງ YouTube ສ່ວນໂຕ ເພື່ອລົງວິດີໂອທິ່ໄດ້ຈາກ Facebook Live ຫຼື ໄດ້ຈາກການອັດຜ່ານໂທລະສັບ ຜ່ານການບັນທືກໜ້າຄອມພິວເຕີ ແລະອື່ນໆ ຢ່າລືມວ່າວີດີໂອນັ້ນ ຕ້ອງໃຫ້ຄຸນຄ່າທີ່ສາມາດແກ້ໄຂປັນຫາໃຫ້ຜູ່ຄົນໄດ້ ເຊັ່ນ: ດ້ານການເຮັດທຸລິກດເຄືອຂ່າຍ…ເພື່ອເພີ່ມຊ້ອງທາງໃຫ້ຜູ່ຄົນໃຫ້ມາຮູ້ຈັກທ່ານ ຫຼາຍຂື້ນ.
4. ຈົ່ງດຳເນີນການແບ່ງປັນຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ຢ່າງຕ່ຳອາທິດລະ 1 ບົດຄວາມ 1 ວີດີໂອ ເພື່ອເພີ່ມຜູ່ຕິດຕາມທ່ານ ແລະເຮັດໃຫ້ເຂົາຮັບຮູ້ວ່າທ່ານເປັນທັງຜູ່ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານນັ້ນ ແລະເປັນທັງມືອາຊີບທີ່ແທ້ຈິງ ແລ້ວເຂົາຈະເລີ່ມຮູ້ຈັກທ່ານ ແລະເລີ່ມຕິດຕາມທ່ານ ແລະແນ່ນອນ ເຂົາຈະຈົດຈຳທ່ານ.

5. ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການແບ່ງປັນຄຸນຄ່າຂອງທ່ານຢ່າງສະໝ່ຳສະເໜີ ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ມັນກາຍເປັນກິດຈະວັດຂອງທ່ານເລີຍຍິ່ງດີ ແລະຢ່າໄປໃຊ້ເງິນຟູມເຟືອຍ ກັບກ້ອງບັນທືກວີດີໂອ ຫຼືເລນລະດັບເກຣດເອ ແລະຊຸດໄສະຕູດີໂອ ໄມໂຄໂພນເກຣດເອ ເວບໄຊທີ່ຫຼູຫຼາ ເຕັມໄປດ້ວຍເອບເຟກອາລັງການ ແລະອຸປະກອນອື່ນໆອີກ ທ່ານຕ້ອງການພຽງໂທລະສັບຂອງທ່ານໜື່ງເຄື່ອງທີ່ສາມາດ ຫຼີ້ນ Facebook ໄດ້ກໍ່ພຽງພໍແລ້ວ.

6. ສ້າງ Capture Page ຫຼື ເວບໄຊໜ້າດຽວທີ່ໃຊ້ດັກຈັບລາຍຊື່ຜູ່ມຸ້ງຫວັງ ແລະທ່ານສມາດໃຊ້ເຄື່ອງມືງ່າຍໆໃນການສ້າງ Capture Page ແນະນຳໃຊ້ elegantthemes ໃນການສ້າງ ເພາະທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ເທັກນິກໃນການຂຽນໂຄດສ້າງເວບໄຊໃດໃດເລີຍ ພຽງຮູ້ນຳໃຊ້ ໂປແກຣມຊ່ວຍສ້າງເວບໄຊແບບຄື່ງສຳເລັດຮູບຄື WordPress ກໍ່ພຽງພໍແລ້ວ ແລ້ວກໍ່ຕິດຕັ້ງ elegantthemes ເສີມເຂົ້າໄປ.
ແລະນີ້ແມ່ນ 6 ຂັ້ນຕອນໃນການເລີ່ມແບຣນດີ້ງຕົວທ່ານໃນໂລກອອນລາຍຫວັງວ່າທ່ານຄົງຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດບໍ່ ຫຼາຍກໍ່ນ້ອຍ.

ຖ້າສົນໃຈສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ: ໂທ: 020 23726558, 020 59070512 Line ID: @sattaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຜ່ານ Inbox
ສາມາດສອບຖາມ ຜ່ານ WhattsApp