ວິທີການພັດທະນາຕົວເອງໃຫ້ເປັນຜູ່ນຳອົງກອນ

ຫາກທ່ານເປັນຄົນໜື່ງທີ່ຕ້ອງການສຳເລັດໃນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ມີທາງດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ທ່ານຈະໄດ້ສິ່ງນັ້ນມາ ກໍ່ຄືການພັດທະນາຄວາມເປັນຜູ່ນຳຂອງທ່ານ ໃຫ້ກາຍເປັນຜູ່ນຳຂອງອົງກອນຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະເມື່ອທ່ານກາຍເປັນຜູ່ນຳແລ້ວ ຄວາມມັ້ງຄັ້ງ ລຳລວຍ ຄວາມນັບໜ້າຖືຕາ ຫຼືທຸກຄວາມສຳເລັດຈະແລ່ນເຂົ້າມາຫາທ່ານ.

ແລະໃນບົດຄວາມນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະມາແບ່ງປັນວິທີການພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນຜູ່ນຳອົງກອນ ເຊີ່ງປະກອບມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ຫາບຸກຄົນຕົວແບບ ທີ່ເຂົາເປັນຜູ່ນຳລະດັບສູງ ເປັນຜູ່ທີ່ສຳເລັດ ມັ່ງຄັ້ງລ້ຳລວຍ.
2. ລົງທືນໃຫ້ຕົວເອງໃນການຮຽນຮູ້.
3. ສົ່ງຕໍ່ຄວາມຮູ້ທີ່ທ່ານມີໃຫ້ດາວລາຍຂອງທ່ານ.
4. ພະຍາຍາມແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ປະສົບການຂອງທ່ານອອກໄປ ໃຫ້ມັນມີຜົນກະທົບທາງບວກແກ່ບຸກຄົນອື່ນ (ຊ່ອງທາງການແບ່ງປັນຄຸນຄ່າ ຫຼືຄວາມຮູ້ໃນໂຕທ່ານ).
5. ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕເອງ 100%.

ຫາກທ່ານຕ້ອງການຕິດຕໍ່ສອບຖາມແລກປ່ຽນວິທີການສ້າງທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍກັບຂ້າພະເຈົ້າ ສັດຕະຍາ ຊົມຈັນ ສາມາດຕິດຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້:

Tel: 020 23726493, 020 59070512
https://www.facebook.com/sattayafan/
Line ID: @sattaya : https://line.me/R/ti/p/%40sattaya

VDO ແນະນຳກ່ຽວກັບການພັດທະນາຄວາມເປັນຜູ່ນຳອົງກອນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຜ່ານ Inbox
ສາມາດສອບຖາມ ຜ່ານ WhattsApp