ຢາກເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍໃຫ້ສຳເລັດຕ້ອງຮູ້ Active income ແລະ Passive income

tn_i2
ເພື່ອນຄິດວ່າໃນໂລກມະນຸດເຮົານີ້ມີອາຊີບຈັກອາຊີບ❔
ບາງຄົນກະຄິດວ່າມີຫຼາຍເປັນຮ້ອຍເປັນພັນ ແມ່ນບໍ່❔

ຄຳຕອບກໍ່ຄື ໃນໂລກມະນຸດເຮົານີ້ມີອາຊີບພຽງ 2 ອາຊິບ ກໍ່ຄື: ອາຊິແບບ Active Income ແລະ ອາຊິບແບບ Passive Income

Active Income ແມ່ນການໃຊ້ ແຮງງານ + ເວລາ ໄປແລກເປັນເງີນ ຖ້າມືໃດໝົດແຮງ ຫຼື ຢຸດເຮັດ ຢຸດການເຄືອນໄຫວ ເງິນກໍ່ຢຸດໄຫຼເຂົ້າກະເປົາທ່ານ ແລ້ວຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າອາຊີບນັ້ນເປັນ Active Income, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເອົານິຍາມຂອງອະພິມະຫາເສດຖີໂລກ Robert kiyosaki ເຈົ້າຂອງໜັງສືຂາຍດີອັນດັບ 1 ຂອງໂລກ “ພໍລວຍສອນລູກ ແລະ ເງິນ 4 ດ້ານ” Robert ບອກວ່າ: ທຸກອາຊີບປະເພດລູກຈ້າງ ແລະ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍສ່ວນໂຕທຸກຮູບແບບ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນ Active Income ອາຊິແບບຕ້ອງ ໃຊ້ແຮງງານ ບວກກັບເວລາສ້າງເງິນ ໂດຍຕິດພັນກັບໂຕເຮົາໂດຍກົງບໍ່ສາມາດຢຸດໄດ້ ຖ້າຢຸດເງີນກໍ່ຢຸດໄຫຼເຂົ້າກະເປົາ (ບໍ່ສາມາດຢຸດໄດ້).

Passive income ແມ່ນການໃຊ້ແຮງງານ + ເວລາ ໄປສ້າງລະບົບ ຫຼື ຊັບສິນ ເພື່ອໃຫ້ລະບົບ ຫຼື ຊັບສິນ ນັ້ນທຳງານແທນເຮົາ ຕາມທີ່ Robert kiyosaki ນິຍາມໄວ້ ໃນໜັງສື “ເງິນ 4 ດ້ານ” ອາຊິບ ຫຼື ກຸ່ມຄົນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງກິດຈະການຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມີບົບການທຳງານ ມີລູກຈ້າງເຮັດງານແທນ ແລະ ກຸ່ມຄົນ ຫຼື ອາຊີບປະເພດນັກລົງທືນ “ຖືກຈັດຢູ່ໃນ 󾓠Passive income ສາມາດຢຸດເຮັດງານໄດ້ ແຕ່ເງິນຍັງໄຫລ ເຂົ້າສູ່ກະເປົາ” (ສາມາດຢຸດໄດ້).

ຕົວຢ່າງ: ໃຫ້ເຫັນຢ່າງເປັນຮູບປະທຳເລີຍ ສຳລັບຮູບແບບລາຍໄດ້ 󾓠Passive Income:
-ເຈົ້າຂອງກິດຈະການຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ເຈົ້າຂອງກິດຈະການ ຊາໂອອີຊິ, ກຸ່ມບໍລິສັດ CP.
-ນັກລົງທືນໃນອຸດສະຫະກຳອາສັງຫາລິມມະຊັບ ເຊັ່ນ: ສ້າງຕືກ, ຄອນໂດ ອາພາດເມັນໃຫ້ຄົນເຊົ່າ.
-ຜູ່ທີ່ມີອາຊິບສ້າງຊັບສິນທາງປັນຍາ ເຊັ່ນ: ຂຽນໜັງສື ໃຫ້ຂາຍດີ, ຂຽນໂປຣມແກມ, ແຕ່ງເພງ…
-ດອກເບ້ຍເງິນຝາກທະນະຄານ.
-ເຈົ້າຂອງກິດຈະການເຄືອຂ່າຍຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: Facebook, Line, Wechat, Tweeter, Laotel, Unitel
-ນັກທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍທີ່ເປັນຜູ່ນຳລະສູງ.
tn_i

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຜ່ານ Inbox
ສາມາດສອບຖາມ ຜ່ານ WhattsApp