ຢາກເປັນຄົນສຳເລັດ ຕ້ອງກ້າປ່ຽນແປງໂຕເອງ

 

ການທີ່ຄົນຄົນໜື່ງຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃໜ້າທີ່ການງານ ຫຼືອາຊິບໃດໆ ກໍ່ຕາມທ່ານເຄີຍເຫັນ ເຄີຍສັງເກດບໍວ່າ ພວກເຂົາເລົ່ານັ້ນລ້ວນແຕ່ມີບຸກຄະລິກທັງພາຍນອກ ແລະພາຍໃນ ມີທັດສະນະ ແລະພາວະຄວາມເປັນຜູ່ນຳສູງ.
ເຖິງເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ແປງລ້າງແລ້ວ ຫຼືປ່ຽນແປງຕົວເອງທັງໂລກອອນລາຍ ແລະອອບລາຍແລ້ວເພື່ອຄວາມສຳເລັດແລ້ວ!
ມາເວົ້າກັນບົນໂລກອອບລາຍກ່ອນ: ຖ້າຫາກທ່ານເປັນຄົນ ທີ່ມີບຸກຄະລິກການແຕ່ງໂຕທີ່ອອກແນວຈິກໂກະ ໄວລຸ້ນ ແລະມີນິໃສການຢອກໃຍ ຫຼືອໍ້ແອ້ກັບໝູ່ກັບເພື່ອນ ກັບລຸ້ນນ້ອງທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ຫຼືກັບທຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກ ຢ່າງໄຮ້ສາລະ ໄຮ້ກາລະເທຊະ ແນ່ນອນວ່າຈາກປະສົບການໂດຍກົງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເລີຍວ່າບຸກຄົນໃນລັກສະນະນີ້ ຍາກທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດ ເພາະບຸກຄົນນີ້ຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນສາຍຕາຂອງຜູ່ຄົນອ້ອມຂ້າງເຂົາ ໃຫ້ທ່ານລອງພິຈາລະນາເບິ່ງ ຖ້າມີໝູ່ ຫຼືລຸ້ນນ້ອງ ຫຼືລຸ້ນອ້າຍຮ່ວມງານ ແຕ່ບຸກຄົນທີ່ກ່າວມານີ້ມີບຸກຄະລິກທັງພາຍໃນ ແລະພາຍນອກ ດັ່ງທີ່ກວ່າມາຂ້າງເທິ່ງນີ້ ຫາກມື້ໜື່ງເຂົາຫາກມີລາຍຊື່ເຂົ້າໃນການລົງຄະແນນສຽງເພື່ອການແຕ່ງຕັ້ງເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ຂະແໜງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການຕ່າງໆ ທ່ານຄິດວ່າທ່ານຈະເລືອກຂິດຄະແນນໃຫ້ບໍ່ ແລະຫັນມາໃນວົງການທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ຫາກບຸກຄົນດັ່ງກ່າວນີ້ມາຊວນທ່ານເຮັດທຸລະກິດເດທ່ານເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕລາວ ຫຼືບໍ່, ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກກັບລາວດີ “ຄຳຕອບກໍ່ຄືບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນແມ່ນບໍ່” ແລະອີກໜື່ງກໍລະນີ ບໍ່ຮູ້ຈັກກັນແຕ່ມີເພື່ອນທ່ານແນະນຳມາໃຫ້ Sponsor ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ແຕ່ມາພ້ອມກັບບຸກຄະລິກການແຕ່ງກາຍແບບຈິກໂກະ ໄວລຸ້ນ ບໍ່ຄືນັກທຸລະກິດເລີຍ ບໍ່ທັນຮູ້ຊຳວ່ານີໃສເປັນແນວໃດ “ແລະແນ່ນອນທ່ານຄົງຈະບໍ່ຢາກເຮັດທຸລະກິດຮ່ວມກັບຄົນແບບທີ່ກ່າວມາແມ່ນບໍ່”.
ເພາະສະນັ້ນ, ເສັ້ນທາງແຫ່ງຄວາມສຳເລັດກໍ່ຄືການເລີ່ມຕົ້ນແປງລ້າງປ່ຽນແປງໂຕເອງເລີ່ມແຕ່ມື້ນີ້ຍັງບໍ່ສາຍເກີນໄປ ເລີ່ມຈາກການແຕ່ງກາຍທີ່ດີມີຄວາມເປັນຜູ່ນຳໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຫຼືແຕ່ງໂຕໃຫ້ເໝາະສົມໃນເວລາໄປລົມເລື່ອງນັກທຸລະກິດ ຕໍ່ມາຕ້ອງປັບປ່ຽນນິໃສໃຈຄໍ ວາຈາໃນການປາກເວົ້າໄປພ້ອມ ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານວ່າຄົນອ້ອມຂ້າງທ່ານຈະເຢີ້ນທ່ານ ພໍທ່ານເລີ່ມປ່ຽນແປງໄດ້ໄລຍະໜື່ງ ບຸກຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຈະເລີ່ມແປກໃຈ ແລະຊອກຫາຄຳຕອບວ່າແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານປ່ຽນແປງໄດ້ຂະໜາດນີ້ ແລະພວກເຂົາຈະເລີ່ມແນມທ່ານໃນມຸມມອງໃໝ່ ແລະທ່ານຈະມີໂອກາດສູງທີ່ຈະຊັກຈູງພວກເຂົາມາສັດທາ ເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕທ່ານ ແນ່ນອນຫາກເປັນເຊັ່ນນີ້ໄດ້ ຫາກມື້ໜື່ງທ່ານຊວນເຂົາເຮັດທຸລະກິດຮ່ວມກັນເຂົາກໍ່ຈະເປີດໃຈຮັບຟັງ ແລະພິຈາລະນາ ມັນຢ່າງຈິງຈັງແນ່ນອນ ແລະບໍ່ສະເພາະວຽກທຸລະກິດ ໃນທີ່ເຮັດວຽກ ຫຼືໃນບັນດາກົມກອງ ພະແນກການ ຫຼືບໍລິສັດທີ່ທ່ານສັງກັດຢູ່ນັ້ນກໍ່ເປັນເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຈົບໄປແລ້ວສຳລັບການແປງລ້າງ ແລະປ່ຽນແປງໂຕເອງບົນໂລກອອບລາຍ ແລະມາກ້າວເຂົ້າສູ່ໂລກອອນລາຍກັນດີກວ່າ:
ບາງຄົນທີ່ເນັ້ນໜັກໃນການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແບບອອບລາຍເປັນຫຼັກ ອາດຈະມີສຽງຄັດຄ້ານວ່າ ເອົາເປັນຫຍັງຕ້ອງປ່ຽນແປງໂຕເອງໃນໂລກອອນລາຍ ຫຼືໂລກ Socail ອີກ ເພາະວ່າຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ຍອມປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳທີ່ເປັນລົບໃນໂລກອອນລາຍ ຫຼືໂລກ Socail ມັນກໍ່ຈະສະທ້ອນກັບມາຫາທ່ານແບບລົບລົບເຊັ່ນກັນ ເພາະທຸກມື້ນີ້ ໂລກ Socail ມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍໃນຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ຂາດບໍ່ໄດ້ວ່າຊັ້ນສາ ແລະແນ່ນອນທຸກຄົນທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ Facebook ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ ສະນັ້ນ, ເຂົາຍ່ອມສາມາດເຂົາເຖິງໂຕທ່ານບົນໂລກອອນລາຍໄດ້ງ່າຍ ແລະຫາກທ່ານ ນຳເອົາພຶດຕິກຳແບບເຄີຍມີໃນຊີວິດປະຈຳວັນໃນເມື່ອກ່ອນ ມາໂຟດລົງບົນໂລກອອນລາຍ ຫຼື ທ່ານໄປກົດ Like Comment ໂດຍບໍ່ລະມັດລະວັງ ແລະມັນເປັນດ້ານລົບ ມັນຈະສົ່ງຜົນໂດຍກົງຕໍ່ພາບລັກ ແລະຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງທ່ານແນ່ນອນ, ສະຫຼຸບແລ້ວທ່ານຕ້ອງແປງລ້າງທັງໂລກອອບລາຍ ແລະ ອອນລາຍຄຽງຄູ່ກັນໄປ ໂລກອອບລາຍປ່ຽນແປງການນຸ່ງຖື ປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳການປາກເວົ້າ ປ່ຽນແປງທຸກພຶດຕິກຳທີ່ຂາດການເປັນຜູ່ນຳເວົ້າລວມ ແລະ ໂລກອອນລາຍໃຫ້ປ່ຽນຮູບ Cover ແລະ ຮູບໂປຟາຍໃນ Facebook, Line, Wechat, Tweeter, IG, WhatsApp…ໃຫ້ມັນເປັນຮູບຂອງໂຕເຮົາເອງ ແລະຕົບແຕ່ງໃຫ້ມັນມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ສ່ວນການໂຟດໃນຊື່ອອນລາຍທຸກໂຕທີ່ກ່າວມານັ້ນກໍ່ຕ້ອງໂຟດແຕ່ສິ່ງທີ່ດີມີປະໂຫຍດແກ່ຜູ່ອ່ານ ແກ່ໂຕທ່ານເອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນບົດຄວາມ ຫຼືຮູບພາບ ຕະຫຼອດຮອດການກົດ Like Comment ກໍ່ຕ້ອງໃຫ້ມັນມີຄວາມສ້າງສັນ ມີປະໂຫຍດເປັນບວກແກ່ໂຕເຮົາ ແລະຄົນອື່ນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຜ່ານ Inbox
ສາມາດສອບຖາມ ຜ່ານ WhattsApp