fbpx

ວິທີລົງໂຄສະນາ Facebook ເພື່ອເພີ່ມຄົນຕິດຕາມເພຈ EP3

#ແຊເກັບໄວ້ກ່ອນລີງຫາຍ ໂຄດສຳຄັນວິທີລົງໂຄສະນາ Facebookເພື່ອເພີ່ມຄົນຕິດຕາມເພຈ EP3.ແນະນຳເປັນຂັ້ນເປັນຕອນສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງພຽງເບີ່ງ VDO ໃຫ້ຈົບ. ປືກສາເພີ່ມເຕີມ ທັກ Inbox ເລີຍ.m.me/JanSattaya/.ໂທຣ: 020 52888722

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ວິທີລົງໂຄສະນາ Facebook ເພື່ອເພີ່ມຄົນຕິດຕາມເພຈ EP2

#ແຊເກັບໄວ້ກ່ອນລີງຫາຍ ໂຄດສຳຄັນ ວິທີລົງໂຄສະນາ Facebook ເພື່ອເພີ່ມຄົນຕິດຕາມເພຈ EP2 . ແນະນຳເປັນຂັ້ນເປັນຕອນ ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ພຽງເບີ່ງ VDO ໃຫ້ຈົບ . ປືກສາເພີ່ມເຕີມ ທັກ Inbox ເລີຍ . m.me/JanSattaya/ .

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ວິທີລົງໂຄສະນາ Facebook ເພື່ອເພີ່ມຄົນຕິດຕາມເພຈ EP1

#ແຊເກັບໄວ້ກ່ອນລີງຫາຍ ໂຄດສຳຄັນວິທີລົງໂຄສະນາ Facebookເພື່ອເພີ່ມຄົນຕິດຕາມເພຈ EP1.ແນະນຳເປັນຂັ້ນເປັນຕອນສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງພຽງເບີ່ງ VDO ໃຫ້ຈົບ. ປືກສາເພີ່ມເຕີມ ທັກ Inbox ເລີຍ.m.me/JanSattaya/.ໂທຣ: 020 52888722

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ວິທີການເປີດບັນຊີລົງໂຄສະນາ Facebook

ວິທີການເປີດບັນຊີລົງໂຄສະນາ Facebook . ແນະນຳເປັນຂັ້ນເປັນຕອນ ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ພຽງເບີ່ງ VDO ໃຫ້ຈົບ . . ປືກສາເພີ່ມເຕີມ ທັກ Inbox ເລີຍ . m.me/JanSattaya/ . ໂທຣ: 020 52888722

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ວິທີເບີ່ງຫຼັງບ້ານເພຈ ເພີ່ມຄວາມແມ້ນກ່ອນລົງໂຄສະນາ Facebook

ວິທີເບີ່ງຫຼັງບ້ານເພຈ ກ່ອນລົງໂຄສະນາ Facebook . ປືກສາເພີ່ມເຕີມ ທັກ Inbox ເລີຍ . m.me/JanSattaya/ . ໂທຣ: 020 52888722

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

VDO ສອນ ການຕັ້ງຄ່າເພຈແບບລະອຽດ

VDO ສອນການຕັ້ງຄ່າເພຈແບບລະອຽດ ສຳລັບເພື່ອນໆທີ່ຍັງຕິດປັນຫາຕັ້ງຄ່າເພຈ ບໍ່ທັນເປັນມືອາຊີບ VDO ນີ້ຊ່ວຍໄດ້ ແນະນຳເປັນຂັ້ນເປັນຕອນ ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ພຽງເບີ່ງ VDO ໃຫ້ຈົບ ປືກສາເພີ່ມເຕີມ ທັກ Inbox ເລີຍ . m.me/JanSattaya/ . ໂທຣ 020

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ວິທີການສ້າງເພຈ 5,000 Like ແບບລະອຽດ

ອາຈານໄດ້ອັບ VDO ສອນ ວິທີການສ້າງເພຈ 5,000 Like ແບບລະອຽດ . ລົງເພຈ ສັດຕະຍາ . ສຳລັບເພື່ອນທີ່ຍັງສ້າງເພຈ 5,000 Like ບໍ່ເປັນ ສາມາດເຮັດຕາມ VDO ໄດ້ . ແນະນຳເປັນຂັ້ນເປັນຕອນ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

6 ຂັ້ນຕອນສ້າງເພຈໃຫ້ດັງ ໃຫ້ເງິນ ແລະງານໂອກາດດີດີແລ່ນເຂົ້າເຮົາເອງ

ເພື່ອນໆຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າການທີ່ເຮົາສາມາດສ້າງເພຈໃຫ້ປັງ ມີຄົນຕິດຕາມ ມັນຄືປັດໃຈສ້າງຄວາມສຳເລັດໃນການເຮັດການຕະຫຼາດອອນລາຍ ແລະການຂາຍ ໃນຍຸກ 4.0 ເຊິ່ງຈຸດນີ້ອາຈານເຊື່ອວ່າ ຫຼາຍໆຄົນກໍ່ຮູ້ດີ ແຕ່ປັນຫາຂອງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຄືຢາກສ້າງເພຈໃຫ້ປັງມີຄົນຕິດຕາມ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ຫຼື ເປີດເພຈມາໄລຍະໜື່ງແລ້ວ ແຕ່ ຜົນລັບຍັງບໍ່ເປັນທີ່ພໍໃຈ ໂດຍສະເພາະ ເພື່ອນໆທີ່ເປີດເພຈ ຂາຍຂອງອອນລາຍ, ເຮັດທຸລະກິດອອນລາຍ, ເຮັດທຸລະກິດສ່ວນໂຕ ແລະເປີດເພຈສ້າງຕົວຕົນ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

5 ຂັ້ນຕອນສ້າງວິດີໂອໃຫ້ຄົນຕິດຕາມ ເຖິງແມ່ນເຮົາເປັນເພຈຂາຍຂອງ

ຖ້າເພື່ອນໆຍັງບໍ່ຮູ້ທີ່ຈະວາງໂຄງສ້າງ VDO ເພື່ອໂປໂມດລົງເພຈໄດ້ແນວໃດ VDO CLIP ນີ້ມີຄຳຕອບ ອົດທົນເບີ່ງໃຫ້ແລ້ວທ່ານຈະພົບຄຳຕອບ ຕິດຕໍ່ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ Fanpage: www.facebook.com/JanSattaya . Line ID= @Jansattaya . Tel & WhatsApp 020 52888722

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ເມື່ອເພຈປັງເງິນ ແລະງານຈະແລ່ນເຂົ້າຫາເຮົາໄດ້ແນວໃດ

ຫຼາຍຄົນອາດຍັງບໍ່ຮູ້ເມື່ອເພຈປັງເງິນ ແລະງານຈະແລ່ນເຂົ້າຫາເຮົາ ໂດຍເຮົາຈະເປັນຜູ່ກຳນົດຈະເລືອກຮັບງານ ເພື່ອຮັບເງິນ ຕາມແບບທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ຢາກຮູ້ເບີ່ງຄີບໃຫ້ຈົບເດີເຈົ້າ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

7 ຂັ້ນຕອນສ້າງ Page ໃຫ້ປັງ ດ້ວຍ Clip VDO ໃນມືຖືເຄື່ອງດຽວ

ຫາກເພື່ອນໆກຳລັງສ້າງເພຈແຕ່ບໍ່ມີຄົນຕິດຕາມ ບໍ່ປັງ.ກຳລັງສັບສົນວ່າຈະເລີ່ມຕົນດ້ວຍການສ້າງເນື້ອຫາແບບໃດ.ສັບສົນວ່າຄວນສ້າງເນື້ອຫາເປັນຮູບພາບ ຫຼື ວີດີໂອ.ເມື່ອຍໃຈກັບແຮງຕ້ານຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງ.ບໍ່ຮູ້ຈະໂປໂມດເພຈແນວໃດ.#ຟັງໃຫ້ຈົບແລ້ວເພື່ອນໆຈະໄດ້ວິທີແກ້.#ສອບຖາມ/ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ.02052888722 .

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ເຄັດລັບສ້າງ Page 5,000 Like ແຕ່ເປັນ Like ຄຸນນະພາບ

ຫຼາຍຄົນເລີ່ມຕົ້ນຂາຍຂອງອອນລາຍຜ່ານ Facebook ສ່ວນໂຕ ແລະຢາກເລີ່ມຕົ້ນເປີດ Fanpage ເພື່ອຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າ ເພີ່ມຍອດຂາຍ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈະເລີມສ້າງ Fanpage ໄດ້ແນວໃດ . ປະໂຫຍດ Fanpage 5000 Like 1. ໄດ້ຖານແຟນທີ່ມີສິດຈະຊື້ສິນຄ້າເຮົາເຂົ້າມາໃນ Fanpage ຈຳນວນ 5,000

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...