fbpx

ວິທີລົງໂຄສະນາ Facebook ເພື່ອເພີ່ມຄົນຕິດຕາມເພຈ EP3

#ແຊເກັບໄວ້ກ່ອນລີງຫາຍ ໂຄດສຳຄັນວິທີລົງໂຄສະນາ Facebookເພື່ອເພີ່ມຄົນຕິດຕາມເພຈ EP3.ແນະນຳເປັນຂັ້ນເປັນຕອນສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງພຽງເບີ່ງ VDO ໃຫ້ຈົບ. ປືກສາເພີ່ມເຕີມ ທັກ Inbox ເລີຍ.m.me/JanSattaya/.ໂທຣ: 020 52888722

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ວິທີລົງໂຄສະນາ Facebook ເພື່ອເພີ່ມຄົນຕິດຕາມເພຈ EP2

#ແຊເກັບໄວ້ກ່ອນລີງຫາຍ ໂຄດສຳຄັນ ວິທີລົງໂຄສະນາ Facebook ເພື່ອເພີ່ມຄົນຕິດຕາມເພຈ EP2 . ແນະນຳເປັນຂັ້ນເປັນຕອນ ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ພຽງເບີ່ງ VDO ໃຫ້ຈົບ . ປືກສາເພີ່ມເຕີມ ທັກ Inbox ເລີຍ . m.me/JanSattaya/ .

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ວິທີລົງໂຄສະນາ Facebook ເພື່ອເພີ່ມຄົນຕິດຕາມເພຈ EP1

#ແຊເກັບໄວ້ກ່ອນລີງຫາຍ ໂຄດສຳຄັນວິທີລົງໂຄສະນາ Facebookເພື່ອເພີ່ມຄົນຕິດຕາມເພຈ EP1.ແນະນຳເປັນຂັ້ນເປັນຕອນສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງພຽງເບີ່ງ VDO ໃຫ້ຈົບ. ປືກສາເພີ່ມເຕີມ ທັກ Inbox ເລີຍ.m.me/JanSattaya/.ໂທຣ: 020 52888722

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ວິທີການເປີດບັນຊີລົງໂຄສະນາ Facebook

ວິທີການເປີດບັນຊີລົງໂຄສະນາ Facebook . ແນະນຳເປັນຂັ້ນເປັນຕອນ ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ພຽງເບີ່ງ VDO ໃຫ້ຈົບ . . ປືກສາເພີ່ມເຕີມ ທັກ Inbox ເລີຍ . m.me/JanSattaya/ . ໂທຣ: 020 52888722

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ວິທີເບີ່ງຫຼັງບ້ານເພຈ ເພີ່ມຄວາມແມ້ນກ່ອນລົງໂຄສະນາ Facebook

ວິທີເບີ່ງຫຼັງບ້ານເພຈ ກ່ອນລົງໂຄສະນາ Facebook . ປືກສາເພີ່ມເຕີມ ທັກ Inbox ເລີຍ . m.me/JanSattaya/ . ໂທຣ: 020 52888722

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

VDO ສອນ ການຕັ້ງຄ່າເພຈແບບລະອຽດ

VDO ສອນການຕັ້ງຄ່າເພຈແບບລະອຽດ ສຳລັບເພື່ອນໆທີ່ຍັງຕິດປັນຫາຕັ້ງຄ່າເພຈ ບໍ່ທັນເປັນມືອາຊີບ VDO ນີ້ຊ່ວຍໄດ້ ແນະນຳເປັນຂັ້ນເປັນຕອນ ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ພຽງເບີ່ງ VDO ໃຫ້ຈົບ ປືກສາເພີ່ມເຕີມ ທັກ Inbox ເລີຍ . m.me/JanSattaya/ . ໂທຣ 020

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ວິທີການສ້າງເພຈ 5,000 Like ແບບລະອຽດ

ອາຈານໄດ້ອັບ VDO ສອນ ວິທີການສ້າງເພຈ 5,000 Like ແບບລະອຽດ . ລົງເພຈ ສັດຕະຍາ . ສຳລັບເພື່ອນທີ່ຍັງສ້າງເພຈ 5,000 Like ບໍ່ເປັນ ສາມາດເຮັດຕາມ VDO ໄດ້ . ແນະນຳເປັນຂັ້ນເປັນຕອນ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

6 ຂັ້ນຕອນສ້າງເພຈໃຫ້ດັງ ໃຫ້ເງິນ ແລະງານໂອກາດດີດີແລ່ນເຂົ້າເຮົາເອງ

ເພື່ອນໆຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າການທີ່ເຮົາສາມາດສ້າງເພຈໃຫ້ປັງ ມີຄົນຕິດຕາມ ມັນຄືປັດໃຈສ້າງຄວາມສຳເລັດໃນການເຮັດການຕະຫຼາດອອນລາຍ ແລະການຂາຍ ໃນຍຸກ 4.0 ເຊິ່ງຈຸດນີ້ອາຈານເຊື່ອວ່າ ຫຼາຍໆຄົນກໍ່ຮູ້ດີ ແຕ່ປັນຫາຂອງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຄືຢາກສ້າງເພຈໃຫ້ປັງມີຄົນຕິດຕາມ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ຫຼື ເປີດເພຈມາໄລຍະໜື່ງແລ້ວ ແຕ່ ຜົນລັບຍັງບໍ່ເປັນທີ່ພໍໃຈ ໂດຍສະເພາະ ເພື່ອນໆທີ່ເປີດເພຈ ຂາຍຂອງອອນລາຍ, ເຮັດທຸລະກິດອອນລາຍ, ເຮັດທຸລະກິດສ່ວນໂຕ ແລະເປີດເພຈສ້າງຕົວຕົນ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

5 ຂັ້ນຕອນສ້າງວິດີໂອໃຫ້ຄົນຕິດຕາມ ເຖິງແມ່ນເຮົາເປັນເພຈຂາຍຂອງ

ຖ້າເພື່ອນໆຍັງບໍ່ຮູ້ທີ່ຈະວາງໂຄງສ້າງ VDO ເພື່ອໂປໂມດລົງເພຈໄດ້ແນວໃດ VDO CLIP ນີ້ມີຄຳຕອບ ອົດທົນເບີ່ງໃຫ້ແລ້ວທ່ານຈະພົບຄຳຕອບ ຕິດຕໍ່ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ Fanpage: www.facebook.com/JanSattaya . Line ID= @Jansattaya . Tel & WhatsApp 020 52888722

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ເມື່ອເພຈປັງເງິນ ແລະງານຈະແລ່ນເຂົ້າຫາເຮົາໄດ້ແນວໃດ

ຫຼາຍຄົນອາດຍັງບໍ່ຮູ້ເມື່ອເພຈປັງເງິນ ແລະງານຈະແລ່ນເຂົ້າຫາເຮົາ ໂດຍເຮົາຈະເປັນຜູ່ກຳນົດຈະເລືອກຮັບງານ ເພື່ອຮັບເງິນ ຕາມແບບທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ຢາກຮູ້ເບີ່ງຄີບໃຫ້ຈົບເດີເຈົ້າ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

7 ຂັ້ນຕອນສ້າງ Page ໃຫ້ປັງ ດ້ວຍ Clip VDO ໃນມືຖືເຄື່ອງດຽວ

ຫາກເພື່ອນໆກຳລັງສ້າງເພຈແຕ່ບໍ່ມີຄົນຕິດຕາມ ບໍ່ປັງ.ກຳລັງສັບສົນວ່າຈະເລີ່ມຕົນດ້ວຍການສ້າງເນື້ອຫາແບບໃດ.ສັບສົນວ່າຄວນສ້າງເນື້ອຫາເປັນຮູບພາບ ຫຼື ວີດີໂອ.ເມື່ອຍໃຈກັບແຮງຕ້ານຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງ.ບໍ່ຮູ້ຈະໂປໂມດເພຈແນວໃດ.#ຟັງໃຫ້ຈົບແລ້ວເພື່ອນໆຈະໄດ້ວິທີແກ້.#ສອບຖາມ/ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ.02052888722 .

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ເຄັດລັບສ້າງ Page 5,000 Like ແຕ່ເປັນ Like ຄຸນນະພາບ

ຫຼາຍຄົນເລີ່ມຕົ້ນຂາຍຂອງອອນລາຍຜ່ານ Facebook ສ່ວນໂຕ ແລະຢາກເລີ່ມຕົ້ນເປີດ Fanpage ເພື່ອຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າ ເພີ່ມຍອດຂາຍ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈະເລີມສ້າງ Fanpage ໄດ້ແນວໃດ . ປະໂຫຍດ Fanpage 5000 Like 1. ໄດ້ຖານແຟນທີ່ມີສິດຈະຊື້ສິນຄ້າເຮົາເຂົ້າມາໃນ Fanpage ຈຳນວນ 5,000

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ລວມສຽງເອບເຟັກ ແລະສຽງຮອງພື້ນ ທີ່ຈານສັດຕະຍາ ໃຊ້ເປັນປະຈຳ

ລວມສຽງເອບເຟັກ ແລະສຽງຮອງພື້ນ ທີ່ຈານສັດຕະຍາ ໃຊ້ເປັນປະຈຳ ດາວໂຫຼດຕາມລີງລຸ່ມນີ້: https://drive.google.com/open?id=1H7q5cutvj9TrvDkVgRBgVVGh05lS-9WS

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ວິທີການພັດທະນາຕົວເອງໃຫ້ເປັນຜູ່ນຳອົງກອນ

ຫາກທ່ານເປັນຄົນໜື່ງທີ່ຕ້ອງການສຳເລັດໃນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ມີທາງດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ທ່ານຈະໄດ້ສິ່ງນັ້ນມາ ກໍ່ຄືການພັດທະນາຄວາມເປັນຜູ່ນຳຂອງທ່ານ ໃຫ້ກາຍເປັນຜູ່ນຳຂອງອົງກອນ…

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ວິທີດືງດູດຜູ່ມຸ້ງຫວັງຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ເປັນຝ່າຍເຂົ້າຫາເຮົາເອງ

ວິທີດືງດູດຜູ່ມຸ້ງຫວັງຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ເປັນຝ່າຍເຂົ້າຫາເຮົາເອງ ໂດຍໃຊ້ວິທີການເຮັດການຕະຫຼາດແບບດືງດູດຜ່ານເຄື່ອງມືອອນລາຍບົນໂລກ Internet ບາງທີທ່ານອາດຍັງບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮຽນຮູ້ມາກ່ອນ…

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ຂໍ້ໂຕແຍ້ງສຸດຮອດ ເມື່ອຍກັບທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ເຄີຍເຮັດມາແລ້ວບໍ່ເຫັນສຳເລັດ ແລະແນວທາງການຕອບ

ເຕັກນິກການຕອບຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງໃນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ແລະພົບກັບຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງຍອດຮີດອັນດັບ 1 ຕະຫຼອດການ ກໍ່ຄື ທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍເຄີຍເຮັດແລ້ວ ເມື່ອບໍ່ຢາກເຮັດ ເຮັດກໍ່ບໍ່ສຳເລັດ…

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

6 ຂັ້ນຕອນໃນການເລີ່ມແບຣນດີ້ງຕົວເອງສຳລັບການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ

ມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບຄຳວ່າແບຣນດີ້ງຕົວເອງບົນໂລກອອນລາຍ ໝາຍຄວາມວ່າ ການສ້າງຄວາມມີໂຕຕົນຜ່ານໂລກອອນລາຍ ເວົ້າງ່າຍໆ ກໍ່ຄືການເຮັດໃຫ້ມີຄົນຮູ້ຈັກເຮົາໃນໂລກອອນລາຍ…

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ຢາກເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍໃຫ້ສຳເລັດຕ້ອງຮູ້ Active income ແລະ Passive income

ເພື່ອນຄິດວ່າໃນໂລກມະນຸດເຮົານີ້ມີອາຊີບຈັກອາຊີບ❔ບາງຄົນກະຄິດວ່າມີຫຼາຍເປັນຮ້ອຍເປັນພັນ ແມ່ນບໍ່❔ຄຳຕອບກໍ່ຄື ໃນໂລກມະນຸດເຮົານີ້ມີອາຊີບພຽງ 2 ອາຊິບ ກໍ່ຄື: ອາຊິແບບ…

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

16 ຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງລວງ ແລະຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງຈິງໃນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ທີ່ທ່ານຕ້ອງຮູ້ ແລະກຽມຮັບມື

ການສະຫຼາຍຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງໃນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍສຳຄັນທີ່ສຸດ ຖ້າກຳຈັດຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງຂອງຜູ່ມຸ້ງຫວັງບໍ່ໄດ້ ໂອກາດທີ່ຈະປິດສະໝັກ ປິດການຂາຍກໍ່ ຍາກ ແລະອາດບໍ່ເກີດຂື້ນດ້ວຍຊ້ຳ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ເຕັກນິກການລິດລາຍຊື່ ແລະການນັດໝາຍແບບງ່າຍໆແຕ່ໃຊ້ໄດ້ຜົນ

ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າບັນດາທ່ານ ຄົງຈະມີວິທີການລິດລາຍຊື່ ທີ່ດີຈາກບໍລິສັດທີ່ທ່ານກຳລັງເປັນຮຸ້ສ່ວນຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າເອງການກໍ່ໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າອົບຮົມເຕັກນິກວິທີການລິດລາຍຊື່ຜູູ່ມຸ້ງຫວັງ…

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ອນເຂົ້າສູ່ວົງການທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ

ຖ້າກ່າວເຖິງທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ໃຫ້ຄົນທົ່ວໄປຟັງໃນທຸກມື້ນີ້ ເຊື່ອແນ່ວ່າທຸກຄົນຕ້ອງແກວ່ງຫົວ ສ່າຍໜ້າທັນທີ ບາງຄົນກໍ່ຈະມີຄຳຖາມຫຼາຍໆຄຳຖາມ ເຊັ່ນ: ທຸລະກິດແຊລູກໂສ້ທິ່ຜິດກົດໝາຍນະວະ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ຖ້າບໍ່ຢາກພົບຈຸດຈົບໃນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍຢ່າໃຊ້ເງິນຊື້ຕຳແໜ່ງທາງທຸລະກິດ

ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເຂົ້າມາໃນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ເພາະວ່າຢາກລວຍໄວ ແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈຮອດວ່າທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແມ່ນຫຍັງ ທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍທີ່ດີ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ…

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ວິທີເລືອກບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍແບບບໍ່ໃຫ້ປວດໃຈຕະຫຼອດໄປ

ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍ ທັງໝົດບໍ່ແມ່ນວ່າຈະດີໄປໝົດ ບາງທ່ານອາດຈະໄດ້ເຄີຍເບິ່ງຂາວຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງເຮົາວ່າໄດ້ດຳເນິນການຈັບກຸມເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ ແລະ ກຸ່ມຄົນໃນເຄືອຂ່າຍຂໍ້ຫາ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍລວຍໄດ້ ຖ້າຍອມຮຽນຮູ້ໃຫ້ເຂົ້າໃຈ

ທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ມັນສາມາດເຮັດປ່ຽນແປງຊິວິດຂອງຜູ່ຄົນທີ່ຍ່າງເຂົ້າມາເຮັດທຸລະກິດນີ້ ໄດ້ແທ້ຈິງ ຖ້າເຮົາຍອມຮຽນຮູ້ ແລະ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນໝາກຫົວໃຈ ຫຼື ແກ່ນຂອງທຸລະກິດ…

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

10 ຕ້ອງຮູ້ ເມື່ອຖືກອັບລາຍຖີ້ມໃນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ

ຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຮັບການສະປອນເຊີ້ເຂົ້າມາຮ່ວມທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍໂດຍອັບລາຍຜູ່ໜ້າຮັກ ແລະແສນດີ ແຕ່ຢູ່ດີດີກໍ່ຫາຍໂຕເຂົ້າກ້ອນເມກ ແລະປ່ອຍໃຫ້ດາວລາຍຜູ່ຖືກສະປອນເຊີເຂົ້າມາທີ່ເປັນຄົນໃໝ່…

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍເລືອກສິນຄ້າເປັນເຫັນອານາຄົດ

ສຳລັບຄົນເປັນມືໃໝ່ໃນການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ມັກຈະມີເປັນຫາໃນການເລືອກສິນຄ້າ ມາຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ ຫຼືສ້າງອົງກອນຜູ່ບໍລິໂພກ ເພາະບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍສ່ວນໃຫຍ່ ຈະມີສິນຄ້າໃຫ້ເລືອກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ…

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

8 ເຫດຜົນຫຼັກທີ່ນັກທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍລົ່ມເຫຼວ

8 ເຫດຜົນຫຼັກທີ່ນັກທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍລົ້ມເຫລວ: ເລືອກບໍລິສັດຜິ; ບໍ່ມີລາຍໄດ້ ແລະ ແຫຼ່ງລາຍຮັບອື່ນທີ່ພຽງພໍ; ມອງຂ້າມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຜງ ; ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຍ້ອນຕົວເຮົາເອງ; ຂາດທີ່ປືກສາທີ່ດີ…

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ໄຂປັນຫາການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ Ofline & Online ແບບໃດດີ ກວ່າກັນ

ກາຍເປັນຫາແບ່ງພັກແບ່ງພວກສຳລັບ ກຸ່ມຄົນທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແບບ Offline & ກຸ່ມຄົນທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແບບ Online ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຢາກຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງຕ້ອງແບ່ງແຍກ…

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ຢາກເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍອອນລາຍ 100% ແຕ່ໃຊ້ກົດ 80/20 ສຳເລັດໄວກ່ອນ

ປັດຈຸບັນມີນັກທຸລະກິດກິດເຄືອຂ່າຍຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ກຳລັງມີຄວາມມຸ້ງຫວັງທີ່ຈະກ້າວໄປຕາມຄວາມຝັນຂອງຕົວເອງ ບາງຄົນກະປະສົບຜົນສຳເລັດ ບາງຄົນກະຢູ່ທືນ ບາງຄົນກະຂາດທືນ (ລົ້ມເຫຼວ)…

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍອອນລາຍຖ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈຕາຍລູກດຽວ

ມີຄວາມຈິງຢູ່ຢ່າງໜື່ງ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈກ່ອນ ການທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນທຸລະກິດໃດໆກໍ່ຕາມ ທ່ານຕ້ອງຮູ້ກັບທຸລະກິດນັ້ນກ່ອນ ທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍອອນລາຍກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ຖ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈຕາຍລູກດຽວ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ເປັນຫຍັງຕ້ອງເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍແບບລູກປະສົມ Online+Offline

ການປະສົມປະສານໃນການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍທັງອອນລາຍ ແລະ ອອບລາຍ ແມ່ນທາງອອກທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳລັບຄົນລາວເຮົາ ແລະບາງຄົນອາດຢາກເຮັດອອນລາຍ 100% ແລະກໍ່ມີບາງຄົນວ່າຢາກເຮັດອອບລາຍ 100%

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

8 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານຄວນເຂົ້າໄປທີ່ເຊັນເຕີ

ມີຫຼາຍເຫດຜົນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານລົ້ມເຫຼວ ແຕ່ມີໜື່ງເຫດຜົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານປ່ຽນແປງ ຖ້າຫາກມືນີ້ທ່ານກຳລັງກຽດຄ້ານ ແລະເລີ່ມມີທັດສະນະຂະຕິ “ບໍ່ຢາກເຂົ້າໄປ Center ຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ກັບຄຳຖາມທີ່ວ່າເປັນຫຍັງເຮົາຕ້ອງໄປ”

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ຢາກເປັນຄົນສຳເລັດ ຕ້ອງກ້າປ່ຽນແປງໂຕເອງ

ການທີ່ຄົນຄົນໜື່ງຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃໜ້າທີ່ການງານ ຫຼືອາຊິບໃດໆ ກໍ່ຕາມທ່ານເຄີຍເຫັນ ເຄີຍສັງເກດບໍວ່າ ພວກເຂົາເລົ່ານັ້ນລ້ວນແຕ່ມີບຸກຄະລິກທັງພາຍນອກ ແລະພາຍໃນ ມີທັດສະນະ ແລະພາວະຄວາມເປັນຜູ່ນຳສູງ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ສື່ສານເປັນເຫັນເງິນລ້ານ

  ໃນປັດຈຸບັນມີນັກທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ເຫັນມາໃຊ້ ໂລກອອນລາຍ ໂລກ Socail ໃນການຊອກຫາລາຍຊື່ຜູ່ມຸ້ງຫວັງ ກັນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກພະລັງໂລກອອນລາຍ ໂລກ Socail ມັນສາມາດ ເຂົ້າເຖິງຜູ່ຄົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນເວລາດຽວກັນຢ່າງວ່ອງໄວທັນສະໄໝ. ແຕ່ກໍ່ມີຫຼາຍຄົນຕາຍຍ້ອນຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນທາດແທ້ຂອງທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ຫຼືຕາຍຍ້ອນຄວາມໂລບເຫັນແກ່ໂຕ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດ ເຫັນໄດ້ຈາກຄຳໂຄສະນາເຊີນຊວນໃນໂລກອອນລາຍ ອາຊິບເສີມລາຍໄດ້ດີສາມາດເຮັດວຽກຈາກບ້ານໄດ້ ພຽງສະມັກເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດ ແລະໂປໂມດຜ່ານຊື່ອອນລາຍຕ່າງໆກໍ່ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ງ່າຍໆ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍອອນລາຍຕ້ອງມີ Website ຫຼືບໍ່

ວິທີສ້າງລາຍໄດ້ຜ່ານໂລກອອນລາຍມີຫຼາກຫຼາຍວິທີ ແຕ່ມັນກໍ່ຂື້ນຢູ່ກັບແຕ່ລະຄົນວ່າຈະໃຊ້ວິທີໃດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມັນມາ ແລະໜື່ງໃນວິທີທີ່ໜ້າສົນໃຈຄືການເຮັດທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍອອນລາຍນັ້ນເອງ…

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...