5 ຂັ້ນຕອນສ້າງວິດີໂອໃຫ້ຄົນຕິດຕາມ ເຖິງແມ່ນເຮົາເປັນເພຈຂາຍຂອງ

ຖ້າເພື່ອນໆຍັງບໍ່ຮູ້ທີ່ຈະວາງໂຄງສ້າງ VDO ເພື່ອໂປໂມດລົງເພຈໄດ້ແນວໃດ VDO CLIP ນີ້ມີຄຳຕອບ
ອົດທົນເບີ່ງໃຫ້ແລ້ວທ່ານຈະພົບຄຳຕອບ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ

Fanpage: www.facebook.com/JanSattaya
.
Line ID= @Jansattaya
.
Tel & WhatsApp 020 52888722

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *