ເມື່ອເພຈປັງເງິນ ແລະງານຈະແລ່ນເຂົ້າຫາເຮົາໄດ້ແນວໃດ

ຫຼາຍຄົນອາດຍັງບໍ່ຮູ້ເມື່ອເພຈປັງເງິນ ແລະງານຈະແລ່ນເຂົ້າຫາເຮົາ ໂດຍເຮົາຈະເປັນຜູ່ກຳນົດຈະເລືອກຮັບງານ ເພື່ອຮັບເງິນ ຕາມແບບທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ຢາກຮູ້ເບີ່ງຄີບໃຫ້ຈົບເດີເຈົ້າ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *