ລວມສຽງເອບເຟັກ ແລະສຽງຮອງພື້ນ ທີ່ຈານສັດຕະຍາ ໃຊ້ເປັນປະຈຳ

ລວມສຽງເອບເຟັກ ແລະສຽງຮອງພື້ນ ທີ່ຈານສັດຕະຍາ ໃຊ້ເປັນປະຈຳ

ດາວໂຫຼດຕາມລີງລຸ່ມນີ້:

https://drive.google.com/open?id=1H7q5cutvj9TrvDkVgRBgVVGh05lS-9WS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *